Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Dr. Stephen Playfor, MBBS, DCH, MRCP, MRCPCH, DM

Royal Manchester Children’s Hospital

Články publikované na portálu

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Videa a prezentace publikované na portálu

Ve III. bloku sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči otevřel dr. Playfor z Velké Británie problematiku sedace a analgezie v dětské ICU a syndrom odnětí.