Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Tereza Hošková

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, FN Ostrava

Videa a prezentace publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dní se sešli také zástupci České onkologické společnosti a Společnosti maxillofaciální chirurgie, aby diskutovali problematiku bezpečnosti podávání bisfosfonátů a léků ovlivňujících kostní metabolismus. Radili se především o prevenci osteonekrózy čelisti u onkologických pacientů.