Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

PhDr. Tereza Ševčíková

PhDr. Tereza Ševčíková

PhDr.Tereza Ševčíková (1.12.1980) vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze. Nejprve obor psychologie a speciální pedagogika, v roce 2008 absolvovala postgraduální studium v oboru psychologie. Ve své doktorandské práci se zabývala konfigurací faktorů ovlivňující vznik závislosti na omamných a psychotropních látkách u mladistvých. Zvolila formu kvalitativního výzkumu, již v té době ovlivněná narativním způsobem práce. Studovala též sociální komunikaci na skotské University of Glasgow.
Je akreditovanou psychoterapeutkou, absolvovala čtyřletý výcvik v systemické psychoterapii a řadu dalších vzdělávacích programů.
Ve své praxi se soustředila nejprve na práci s tělesně a smyslově znevýhodněnými lidmi, později dlouhodobě pracovala s dětmi a mladistvými v dětských domovech, azylových domech a především v diagnostických ústavech pro děti a mládež. Psychoterapeutickou a konzultační činnost plně rozvíjí od roku 2008. Ve své poradně (www.terepe.cz) poskytuje individuální, párovou i rodinnou psychoterapii všem, kteří potřebují pomoct především (ale nejen) v oblasti:

  • Mezilidských vztahů (komunikační problémy, problematické navazování vztahů, pocity osamělosti, nepochopení, izolace, partnerské krize a řešení konfliktů, krizové životní situace, ztráta blízké osoby, nečekané životní události, výchovné problémy s dětmi)
  • Osobního rozvoje (nízké sebevědomí, nedůvěra v sebe, v život, hledání a přijetí své sexuální orientace, stresové stavy, úzkosti, panické stavy a deprese, pocity viny a studu, fobie, závislosti a problémy spojené se závislostmi, poruchy příjmu potravy)

Je nadšenou běžkyní a volejbalistkou a zajímá se i o psychologii sportu. Pracuje též jako konzultantka v oblasti psychologie práce a organizace v mezinárodních i českých firmách.

 

Články publikované na portálu

Další díl cyklu o sportu se zamýšlí nad významem pohybu pro nemocné depresí.  

Další díl cyklu MojeMedicina o sportu se zamýšlí nad tím co kromě fyzické zdatnosti může pohyb pozitivně ovlivnit.

Lidé se mě ptají, co si myslím, že je lepší. Zda sportovat (nebo se například učit nějakou činnost) ve skupině lidí a případně s pomocí trenéra (učitele) a nebo na vlastní pěst individuálně. Pro mě otázka stojí spíše: Co je lepší pro vás? Záleží totiž například na tom, čeho chcete dosáhnout.

Se sportem je to jako se kteroukoli jinou činností. Možná se chcete začít učit francouzsky nebo rekvalifikovat v práci.  Abyste nezačínali stále znovu a vyhnuli se neúspěšným pokusům, zkuste se inspirovat v následujícím článku. Nehledejte složitosti a začněte třeba něčím tak jednoduchým a přitom tak mocným jako je představa.

Způsob, jakým může tělesný stav ovlivňovat psychiku, zná asi většina z nás.