Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Tomáš Grolich

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška uzavírající blok o hodnocení kvality totální mezorektální excize a jejím významu pro další léčbu se podívala na problematiku TME očima radiologa pohledem na kasuistiku pacientky, u které byla provedena laparoskopická resekce rekta s totální mezorektální excizí a coloanalí anastomozou (TAMIS) a chirurg provedl radikální odstranění rekta za maximálních onkochirurgických kautel, protože resekoval podél stěny pochvy a podél periostu.

Přednáška představuje tři kazuistiky pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu, na kterých ukazuje důležitost správné predikce pooperačního jaterního selhání, správného načasování operace po neoadjuvantní léčbě a vhodného postupu po neradikální lokální excizi u karcinomu distálního rekta. 

Prezentace se věnuje novým chirurgickým metodám v léčbě kolorektálního karcinomu, například metodě TAMIS-TME, popisuje přínos jednotlivých metod a obsahuje množství fotografií. 

Etapové operace jsou operační zákroky na játrech u metastazujícího kolorektálního karcinomu a jedná se o vcelku novou chirurgickou metodu, jejíž přínosy přednáška představuje. V přednášce je dále diskutován zcela nový přístup, metoda ALLPS.