Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oddělení klinické hematologie

Videa a prezentace publikované na portálu

Na XXIV. Olomouckých hematologických dnech jsme se zeptali několika našich předních hematoonkologů, čím by chtěli být, kdyby je nezaujala medicína a hematoonkologie.

Rozhovor s naším předním odborníkem na poli hematonkologie s Doc. MUDr. Tomášem Kozákem PhD., MBA, přednostou Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vihohrady v Praze.