Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Tomáš Krechler, CSc,

Všeobecná fakultní nemocnice Praha a 1. LF UK

Videa a prezentace publikované na portálu

Vláknina má prokazatelně pozitivní vliv na snížení výskytu adenomů tlustého střeva, snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu, úmrtí v jeho důsledkusnížení hladiny cholesterolu a na snížení rizika vzniku akutní koronární příhody a mortality na ICHS.

Chronická pankreatitida je chronický zánět slinivky břišní s postupnou náhradou sekrečního parenchymu fibrózní tkání. V posledních letech dochází v industrializovaných zemích ke zvýšenému výskytu (následkem zvýšené konzumace alkoholu a zlepšené diagnostiky). Klinicky je většinou onemocnění charakterizováno recidivujícími nebo perzistujícími bolestmi břicha, morfologicky se jedná o chronický zánětlivý proces exokrinního parenchymu s následnou fibrotizací. Prezentace přináší přehled příznaků, etiologie, klasifikací a analyzuje současné diagnostické metody. 

Přínos v diagnostice chorobných  procesů  pankreatu - cytologická verifikace, vysoká senzitivita u malých lézi, budoucnost diagnostiky- EUS elastografie. Rozvoj dalších neinvazivních dg. metod (CT , MR, PET-CT) s vysokou rozlišovací schopností.

Přes pokrok zobrazovacích, molekulárně-biologických a genetických metod zůstává karcinom pankreatu malignitou s nejhorší prognózou. Snaha o zjištění parametru sloužícího jako „2. filtr“ u osob s časně manifestovaným DM (samostatný parametr, nebo jejich skupina) by mohla pomoci k časnější diagnostice a kurabilní chirurgické léčbě. Rozsáhla prezentace věnovaná karcinomům a cystickým nádorům pankreatu, jejich screeningu, diagnostice a terapii.