Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Články publikované na portálu

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze dne 27. ledna 2011.

Videa a prezentace publikované na portálu

Doc. MUDr. Tomáš Papajík se v úvodu satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011 zamýšlí na tématem standardní a nadstandardní péče v onkologii v souvislosti se současnou realitou úhrad péče. Ovlivní současná situace dostupnost léčby pro pacienty s maligními lymfomy v roce 2011?

Přednáška zazněla na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu Prague ONCO 2011 v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit.