Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Články publikované na portálu

Na konci dubna se sešli nefrologové v Plzni na Brodových dnech, tentokrát na téma predialýza. 

Videa a prezentace publikované na portálu

Anémie je častou komplikací u pacientů po transplantaci ledviny a je spojena se zhoršeným přežíváním štěpu i s vyšší mortalitou (kauzální souvislost však není prokázána).