Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

Videa a prezentace publikované na portálu

Vaření a aplikovaná chemie, co mají v kuchyni pana profesora Zimy, bývalého děkana 1. Lékařské fakulty a budoucího rektora Univerzity Karlovy, společného? 

Divy světa biochemika pana profesora MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA  se netočí jen kolem lidského těla a myšlení a jeho chemických reakcí.  

Jací byli studenti roku 1989 a jací jsou studenti roku 2013? Zamýšlí se prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, který byl sedm let děkanem 1. Lékařské fakulty a od února 2014 nastoupí na funkci rektora.   

Hlavně moc neříkejte kolik mi je let aneb co je důležité. Hovoří prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA vypráví, jak se stal děkanem 1. Lékařské fakulty UK a jak po sedmi letech funkci opouštěl. 

Co je krev? Jak a proč se provádí vyšetření krve a jaká má pravidla? Proč se provádí ráno a na lačno?

Jak fungují ledviny? Jak se vyšetřuje moč? Kolik je jí třeba a proč první ranní? To vše se dozvíte v novém díle pořadu Moje Medicína o vyšetřovacích metodách.

Stránky našeho portálu

Přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, bývalý děkan 1. Lékařské fakulty a od února 2014 rektor Univerzity Karlovy. Od dětství ho zajímaly přírodní vědy a v 35 letech byl jmenován profesorem pro obor...

Krev je životodárná tekutina skládající se z tekuté plazmy a buněk, kterými jsou červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Průměrný člověk má v těle kolem pěti litrů krve. Krev přináší buňkám živiny a kyslík a odvádí nepotřebné zplodiny. Okysličená krev má jasně...

Vyšetření moči je sada orientačních screeningových vyšetření, která dávají obecný pohled na zdravotní stav vyšetřované osoby. Před odběrem vzorků moči si vyšetřovaný člověk musí důkladně omít a očistit genitálie. Při vlastním odběru je důležité zachytit zhruba sto mililitrů...