Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

Články publikované na portálu

2. října 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., přednostka I. infekční kliniky 2. LF UK, FNB Praha a vedoucí katedry infekčních nemocí IPVZ FNB Praha.