Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

Články publikované na portálu

2. října 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., přednostka I. infekční kliniky 2. LF UK, FNB Praha a vedoucí katedry infekčních nemocí IPVZ FNB Praha.