Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Vít Motáň

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Články publikované na portálu

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Kazuistiky publikované na portálu

Postupný rozvoj chronického renálního selhání na podkladě obstrukční uropatie při hypoplazii močových cest. 1/2004 příbuzenská transplantace ledviny od sestry s komplikovaným průběhem (mykoplazmatická pneumonie, přechodně s nutností ÚPV) vysazena imunosuprese s následnou rejekcí, explantace nekrotického štěpu. Prezentace z 2. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.