Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Vladimír Procházka

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Videa a prezentace publikované na portálu

Prezentace se věnuje novým chirurgickým metodám v léčbě kolorektálního karcinomu, například metodě TAMIS-TME, popisuje přínos jednotlivých metod a obsahuje množství fotografií. 

Etapové operace jsou operační zákroky na játrech u metastazujícího kolorektálního karcinomu a jedná se o vcelku novou chirurgickou metodu, jejíž přínosy přednáška představuje. V přednášce je dále diskutován zcela nový přístup, metoda ALLPS.    

Kazuistiky publikované na portálu

Máte vzácnou možnost shlédnout 20 minutové komentované záznamy dvou laparoskopických operací v oblasti pravého tračníku.