Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Vladimír Richter, PhD.

Chirurgická klinika FN Ostrava

Články publikované na portálu

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Kazuistiky publikované na portálu

I přes všechny dosavadní znalosti o tomto onemocnění, možnostech diagnostiky a znalostech diferenciální diagnostiky, je stále onemocněním záludným a problematickým. Nezřídka se děti dostanou k chirurgovi pozdě a výsledný postup si vyžádá pro danou věkovou skupinu velmi závažný operační výkon. Jen včasná diagnostika a adekvátní terapeutický postup vedou k léčebnému úspěchu.