Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. absolvoval lékařskou fakultu UK v Praze. Pracoval na I. interním oddělení FTN v Krči,na III. interní výzkumné základně IKEM jako  vědecký pracovník a následně byl zaměstnancem IPVZ, nejprve jako odborný asistent, poté docent a od r. 1995 vedoucí Subkatedry nefrologie IPVZ. V letech 1997- 2007 byl přednostou Kliniky nefrologie IKEM, od r. 2008 je zástupcem přednosty.

Atestoval z vnitřního lékařství (I. a II. stupeň),z nefrologie a metabolismu a výživy. Obhájil kandidátskou disertační práci, habilitoval v roce 1992 a v roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci.V roce 2002 byl jmenován profesorem UK pro obor vnitřní nemoci.

Publikoval více než 200 prací v domácím i zahraničím písemnictví v problematice nefrologie a metabolismu a výživy. Je autorem či významným spoluautorem 12 monografií a 60 kapitol v monografiích v ČR i v zahraničí.Na klinickou nefrologii jsou zaměřeny především monografie Praktická nefrologie (Grada Publ., 1998), Metabolismus a ledviny (Grada Publ., 2000). Akutní stavy v nefrologii (Triton, 1999). Nefrologie - minimum pro praxi (Triton 2001), Nefrologie (Triton 2003), Praktická nefrologie, nově přepracované vydání (Grada Publ. 2005), Akutní poškození a selhání ledvin (Grada Publ. 2010),Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin a močových cest (MF Aeskulap 2010) a recentně Nefrologické minimum pro klinickou praxi(MF Aeskulap 2013) oceněné cenami ČLS JEP, IKEM a IPVZ.

Je hlavním řešitelem grantových studií IGA a je členem vědeckých rad IKEM, IPVZ a II. LF UK. Je členem redakční rady časopisů Nieren u. Hochdruckkrankheiten, Nephrology Dialysis Transplantation, Kidney and Blood Pressure Research a vědeckým oponentem publikací v zahraničním i domácím písemnictví. Vede postgraduální výuku v nefrologii a podílí se na výuce pregraduální na I. LF UK.

Dlouhodobě se účastnil práce ve výboru ČNS (v letech 1996  - 1999 předseda, dále místopředseda), je členem výboru SKVIMP (místopředseda sekce) a nově členem výboru Evropské společnosti pro výživu (ESPEN) za Českou republiku. Je členem řady dalších mezinárodních nefrologických a nutricionistických společností (EDTA/ERA, ISN, ASN, ESPEN, DGN). Je nově členem výboru světové Int Soc of Renal Nutrition and Metabolism. Studijně pobýval v USA (Yale) a Německu (stipendiu DAAD Hohenheim) a pracoval jako Oberarzt v Dessau. Je čestným členem Maďarské a Slovenské nefrologické společnosti.

Prof  Teplan je ženatý,manželka je ekonomka na Státním fondu životního prostředí. Syn pracuje jako chirurg ve FNKV a 3.LF UK, dcera je ekonomka a nutriční poradkyně. Ve volných chvílích rád sportuje a cestuje, čte historickou literaturu a dotváří profesní harmonii řemeslnou prací.