Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc., MBA, FERA, FASN (5.5.1957) vystudoval 1. LF UK v Praze. V roce 1991 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma renální komplikace cirhózy, o dva roky později habilitační práci na téma volumová expanze u cirhózy. Ve své doktorské dizertační  práci se věnoval renálním vaskulitidám a glomerulonefritidám. V roce 1999 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. LF UK. V letech 1999 - 2005 působil jako proděkan 1. LF UK pro vědu a rovněž zastával post zástupce přednosty I. Interní kliniky 1. LF UK. Od roku 2003 pracuje jako přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN.

Profesor Vladimír Tesař je autorem nebo spoluautorem asi 288 původních publikací, cca 260 v časopisech s impact factorem, citační ohlas dle SCI bez autocitací 3200, H-index 26. Je také spoluautorem monografie Klinická nefrologie (1995,2006) a Vnitřní lékařství (1999). 

Prof. Tesař je členem řady významných domácích i zahraničních organizací, například Mezinárodní nefrologické společnosti, Americké nefrologické společnosti, Evropské renální asociace - Evropské dialyzačně transplantační asociace a v neposlední řadě také České nefrologické společnosti, kde v letech 1999-2004 a 2010-2012 zastával post předsedy, nyní je 2. místopředsedou. 

Je také členem několika redakčních rad tuzemských i zahraničních časopisů, včetně redakční rady časopisu Postgraduální nefrologie. 

Videa a prezentace publikované na portálu

V roce 1955 přivítali ve Všeobecné fakultní nemocnici vůbec první pacientku, která byla v Československu léčena dialýzou, tehdy jsme byli, po Švédsku, Německu a Anglii, čtvrtou zemí v Evropě, kde bylo možné léčit dialýzou.  

Pan profesor Tesař, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pohlíží na svět s optimismem a elánem. Je ale něco co mu přineslo v pracovní oblasti zklamání? 

Přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN hovoří o tom, co bylo a je motivací pro jeho práci.  

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná.

Stránky našeho portálu

Další díl cyklu GALEOS (GAlérie LÉkařských OSobností) představuje předního českého nefrologa, zakladatele  a přednostu Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  Nebýt organizačních změn, pravděpodobně by dnes pan...

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná. Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může...