Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Vratislav Smolka

Dětská klinika FN a LFUP Olomouc

Články publikované na portálu

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Videa a prezentace publikované na portálu

V akutní zdravotní situaci je vždy nezbytné první zahájit život podporující léčbu a až s odstupem s dostatečným množstvím informací a na základě znalostí je možné konvertovat život udržující léčbu na zadrženou nebo bazální léčbu

PRES syndrom (Posterior reversible encephalopathy syndrome) je vzácné onemocnění se závažným klinickým průběhem, jehož etiologie není v současné době plně objasněna. jedná se o neurotoxický stav spojený s charakteristickým CT nebo MRI nálezem. Příčinou je vazogenní edém mozku v souvislosti s neurotoxickým postižením.  U všech dětí, které jsou léčeny pro onemocnění asociovaná s PRES syndrom, je nutné přísné monitorování krevního tlaku a včasné zahájení antihypertenzní terapie.