Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit odborný obsah určený pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Prof. MUDr., Dr. med. h.c. Zdeněk Dienstbier, DrSc.

Nemocnice sv. Alžběty Praha, Poradna pro nemocné s Morbus Hodgkin

Články publikované na portálu

29. září 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. Mudr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině. Tématem byla prevence a včasný záchyt nádorových onemocnění.

14.září 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině Praha. Pořad se zabýval screeningem a prevencí v onkologii.