Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Prof. MUDr., Dr. med. h.c. Zdeněk Dienstbier, DrSc.

Nemocnice sv. Alžběty Praha, Poradna pro nemocné s Morbus Hodgkin

Články publikované na portálu

29. září 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. Mudr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině. Tématem byla prevence a včasný záchyt nádorových onemocnění.

14.září 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině Praha. Pořad se zabýval screeningem a prevencí v onkologii.