Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD

FVZ UO Hradec Králové a Klinika onkologie FN Hradec Králové

Články publikované na portálu

9. září 2015 se ve Fakultní nemocnici Olomouc už po šesté sešli psychoonkologové na svém tradičním sympóziu. Tentokrát se témata točila okolo zdravotnického personálu a roli psychoonkologa v pomoci lékařům a sestrám. Přednášky obsáhly velký rozsah témat, které přináší lidská komunikace v tak náročném prostředí, jakým je onkologické pracoviště, od specifik ženského zdravotnického kolektivu, přes mobbing a bossing, péči o zdravotnický personál, využití Bálintovských skupin až po doprovázení umírajícího. Sympózium zahájil exkursem do historie hematoonkologie a psychoonkologie prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Poslechněte si přednášky, tak jak byly natočeny.

11. září 2013 se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. 

Kvalita života obecně i jako jeden z hlavních cílů onkologické léčby,

Přednášky k dospělé a dětské psychoonkologii, sesterské péči a k sociální problematice, které zazněly na 1. Psychoonkologickém sympóziu v ČR.

Videa a prezentace publikované na portálu

Více, než dvě třetiny personálu na onkologických a hematoonkologických pracovištích jsou ženy. Jaká jsou specifika práce psychoonkologa v ženském kolektivu a jak se mají ženy v práci chovat, aby toto povolání zvládaly ve zdraví?  

Proč by měl onkologický pacient vyhledat pomoc psychologa a jakou pomoc od něj může očekávat? Odpovídá Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČOS a PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD z Fakulty vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové a Kliniky onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Jednou z fází procházení nemocí podle model Kübler-Ross  může být i fáze agrese. Agresivní pacienti mají společný hluboký odpor vůči své nemoci a svému tělu, která vychází z pociťování obrovské bezmoci, cítí odpor vůči zdravým lidem ve svém okolí, vůči léčbě a personálu.  Ošetřující personál by si měl uvědomit, že se jedná o nemocného, který má do jisté míry nárok na nevšední chování a vyjádření svých emocí a volit profesionální přístup za účasti psychologa. Součástí přednášky je kazuistika zvládání agrese u onkologického pacienta. 

Muži a ženy jsou dva odlišné „světy", mající v určitých ohledech rozdílné vnímání ale zejména rozdílné potřeby.

Přednáška byla připravena pro 1. Psychoonkologické sympózium 2010 a věnuje se potřebám onkologických pacientů a jejich akceptaci z pohledu psychologické péče o pacienta.