Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Zuzana Křemenová

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care; I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Články publikované na portálu

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

Kazuistiky publikované na portálu

Hyperkalémie nemusí být jen příčinou bradykardie ale i jejím následkem.

Přednáška, která zazněla na setkání Klubu mladých nefrologů na konci roku 2011, přináší kazuistiku dialyzovaného pacienta s chronickou hyperhydratací a volumdependentní hypertenzí.