Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Mgr. Zuzana Krištínová

Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LFUK, Bratislava

Články publikované na portálu

11. září 2013 se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. 

Videa a prezentace publikované na portálu

Přednáška představuje psychologickou a sociální péči s ohledem na vývojové období dětských onkologických pacientů.