Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

MUDr. Zuzana Onderčová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Videa a prezentace publikované na portálu

Jaká jsou specifika, incidence a co způsobuje častou pozdní diagnostiku zhoubných nádorů u dospívajících a mladých dospělých. Přednáška zazněla na BOD 2014 a ukazuje na kazuistikách hlavní příčiny pozdní diagnostiky u této populace.