Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Zuzana Sýkorová

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Články publikované na portálu

V rámci Brněnských onkologických dnů v roce 2015 se již tradičně uskutečnil celodenní vzdělávací seminář pro praktické lékaře, který zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS, tentokrát s podtitulem “Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění”. Máte možnost shlédnout přednášky nejen na téma výchovy k onkologické prevenci, ale také výživy onkologického pacienta, řešení nežádoucích účinků onkologické léčby, paliativní péče a další témata, která řeší praktičtí lékaři se svými onkologickými pacienty.    

Videa a prezentace publikované na portálu

PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) je centrální katétr, který je zavedený přes periferní žílu (v. cephalica, v.basilica nebo v. brachialis) do horní duté žíly, až do místa, kde přechází do pravé srdeční síně. Přednáška, která zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře, se zabývá plánováním těchto cévních vstupů, specifikou péče o PICC a porty a sdílením dokumentace. Na závěr přináší souhrn nejdůležitějších informací pro praktického lékaře.