Prohlášení o přebírání informací

Portál MojeMedicína upravuje tímto podmínky využívání informací obsažených na webových stránkách a také podmínky použití informací odkázaných nebo převzatých z jiných webových prezentací

Chcete-li použít informace z portálu MojeMedicína:

  1. Portál a všechny jeho prvky jsou chráněny autorským právem, které se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez předem vyžádaného souhlasu provozovatele portálu (podpora@mojemedicina.cz) není dovoleno převzetí a šíření jakéhokoliv prvku. Toto se vztahuje nejen na obsah, ale i na zdrojové kódy a další aplikace použité na portálu MojeMedicína.
  2. Odkaz na portál MojeMedicína je možno na jinou webovou stránku umístit pouze se souhlasem provozovatele (podpora@mojemedicina.cz). To se netýká sociálních sítí.
  3. Provozovatel portálu neodpovídá za správnost materiálů a informací třetích stran umístěných na portálu MojeMedicína a neodpovídá za škody způsobené využitím informací obsažených na tomto portálu.
  4. Neodborníci by měli vždy informace z portálu MojeMedicína konzultovat se svým lékařem.

Informace převzaté a odkázané:

  1. Portál obsahuje odkazy na informace publikované na jiných serverech. Provozovatelé nenesou odpovědnost za obsah, soulad s předpisy, funkčnost a aktuálnost těchto stránek.
  2. To se týká také a zvláště zahraničních lékařských portálů, na nichž se uvedené informace nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.
  3. Ve snaze o poskytnutí komplexních a úplných informací k daným oblastem jsou na webu MojeMedicína přebírány odkazy na konkrétní informace z jiných webů pomocí tzv. RSS technologie, která umožňuje uživatelům získávat novinky z webů, které jsou relevantní k tématu tohoto portálu a které nabízejí RSS zdroj. Na obsah a funkčnost těchto informací nemá provozovatel portálu MojeMedicína žádný vliv a nenese za ně žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou výsledkem služby nabízené externími servery.
  4. Neodborníci by měli vždy informace z externích odkázaných stránek konzultovat se svým lékařem.

Obecné informace:

  1. Správce portálu neručí za škody způsobené uživateli hackingem, tedy úmyslnými útoky na tento server s cílem poškodit jej. Správce si vyhrazuje dále právo omezit bez předchozího upozornění takovým uživatelům přístup a podniknout proti nim právní kroky.