Prohlášení o přebírání informací

Portál MojeMedicína upravuje tímto podmínky využívání informací obsažených na webových stránkách a také podmínky použití informací odkázaných nebo převzatých z jiných webových prezentací

Chcete-li použít informace z portálu MojeMedicína:

 1. Portál a všechny jeho prvky jsou chráněny autorským právem, které se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez předem vyžádaného souhlasu provozovatele portálu (podpora@mojemedicina.cz) není dovoleno převzetí a šíření jakéhokoliv prvku. Toto se vztahuje nejen na obsah, ale i na zdrojové kódy a další aplikace použité na portálu MojeMedicína.
 2. Odkaz na portál MojeMedicína je možno na jiné webové stránce se zdravotnickou tematikou umístit i bez předchozího souhlasu provozovatele. Je však nutno o tomto provozovatele informovat e-mailem (podpora@mojemedicina.cz). Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné odstranění odkazu, pokud odkazující web nevyhovuje české nebo evropské legislativě nebo je v rozporu s dobrými mravy, zejména proto, že obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadá náboženské nebo národnostní cítění, ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí, napadá politické přesvědčení nebo podporuje chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku. Odkaz by měl být vždy doplněn uvedením zdroje. K odkazu lze také použít nabízené grafické bannery s logem portálu.
 3. Ohlašovací povinnost se netýká sociálních médií. Odkazujete-li video z YouTube je vždy třeba uvést vlastníka informace i s aktivním odkazem ve tvaru "Toto video je převzato z portálu www.MojeMedicina.cz"
 4. U edukačních videí pro veřejnost je možno video nejen odkazovat, ale také sdílet v grafice vašeho webu. V tomto případě kontaktujte podporu portálu za účelem stanovení konkrétních podmínek.
 5. Jiný způsob přebírání obsahu, než odkazování a sdílení, jako jsou stahování obsahu z portálu, sociálních médií, videí z YouTube a znovunahrávání na jiná média a platformy, není možný.
 6. Provozovatel portálu neodpovídá za správnost materiálů a informací třetích stran umístěných na portálu MojeMedicína a neodpovídá za škody způsobené využitím informací obsažených na tomto portálu.
 7. Neodborníci by měli vždy informace z portálu MojeMedicína konzultovat se svým lékařem.

Informace převzaté a odkázané:

 1. Portál obsahuje odkazy na informace publikované na jiných serverech. Provozovatelé nenesou odpovědnost za obsah, soulad s předpisy, funkčnost a aktuálnost těchto stránek.
 2. To se týká také a zvláště zahraničních lékařských portálů, na nichž se uvedené informace nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.
 3. Ve snaze o poskytnutí komplexních a úplných informací k daným oblastem jsou na webu MojeMedicína přebírány odkazy na konkrétní informace z jiných webů pomocí tzv. RSS technologie, která umožňuje uživatelům získávat novinky z webů, které jsou relevantní k tématu tohoto portálu a které nabízejí RSS zdroj. Na obsah a funkčnost těchto informací nemá provozovatel portálu MojeMedicína žádný vliv a nenese za ně žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou výsledkem služby nabízené externími servery.
 4. Neodborníci by měli vždy informace z externích odkázaných stránek konzultovat se svým lékařem.

Obecné informace:

 1. Správce portálu neručí za škody způsobené uživateli hackingem, tedy úmyslnými útoky na tento server s cílem poškodit jej. Správce si vyhrazuje dále právo omezit bez předchozího upozornění takovým uživatelům přístup a podniknout proti nim právní kroky.