Prohlášení o přístupnosti

Portál MojeMedicina.cz je navržen s ohledem na pravidla přístupnosti a zároveň respektuje specifikaci WAI-ARIA. Struktura je tvořena jazykem HTML 5, vizuální vzhled pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost textu je možné libovolně měnit pomocí vašeho internetového prohlížeče.

Jak zvětšit text?

  • Internet Explorer, Opera, Chrome: Ctrl + posun kolečkem myši
  • Mozilla Firefox, Safari: Ctrl + +/-

Tisk

Pro tisk stránek je vytvořen speciální tiskový styl. Stránky můžete tisknout pomocí internetového prohlížeče (většinou kombinace kláves Ctrl + P).

Kontakt

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčností tohoto portálu kontaktujte prosím podporu na adrese: podpora@mojemedicina.cz.