Dnes se můžete zeptat na prevenci rakoviny tlustého střeva a na screeningovou kolonoskopii v živém vysílání

Dnes se můžete zeptat na prevenci rakoviny tlustého střeva a na screeningovou kolonoskopii v živém vysílání

Stále váhate, zda jít či ne na kolonoskopické vyšetření tlustého střeva? Zúčastněte se živého vysílání na toto téma. Možnost pokládání otázek je již aktivována, odpovědi uslyšíte zítra v živém vysílání. 

V úterý 23. září od 15 hodin budete mít možnost zeptat se na portálu MojeMedicina.cz na všechno, co vás zajímá o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku a o kolonoskopickém vyšetření a hned dostanete svou odpověď od paní doktorky MUDr. Milany Šachlové, Ph.D. CSc., primářky gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně a vedoucí Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti.

Živý přenos začne v úterý 23. září v 15 hodin zde

Kolorektální karcinom je nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor trávícího ústrojí; může se vyskytovat v kterékoliv části tlustého střeva včetně konečníku. V České republice se ročně zachytí zhruba 8 000 nových případů nádorů střeva a konečníku. Smutné je, že celá polovina případů je zjištěna až v pokročilém stadiu. Ohroženi jsou především lidé starší 50 let. Asi v 10% se na vzniku podílí rodinná dispozice.

 

S přednášející se můžete zatím seznámit ve videu, ve kterém popisuje, jak probíhá kolonoskopie na gastroenterologickém oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně.  

 

Další informace o kolonoskopii naleznete v jednom z našich dílů cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách s názvem Rektoskopie a kolonoskopie.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Kolonoskopické vyšetření umožňuje lékaři prohlédnout celý vnitřek tlustého střeva od konečníku až po dolní konec tenkého střeva. Další výhodou této metody je, že dovoluje bezbolestně odebírat z uvedených oblastí vzorky tkáně a během vyšetření lze ze střeva odstranit i podezřelé výrůstky, polypy. Nacházíme se na Interní klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vedoucím lékařem stanice endoskopické jednotky je Štěpán Suchánek. Kolonoskopické vyšetření je vyšetření pomocí kolonoskopu, kterým vyšetřujeme jak tlusté střevo, tak konečník a v určitý případech můžeme vyšetřit i část tenkého střeva. Jako první výhodu kolonoskopie bych vyzdvihl to, že vidíme přímo sliznici střeva. Protože existují i jiná vyšetření tlustého střeva, například rentgenologická, která na jednu stranu nejsou invazivní, ale zase nemusí být tolik přesná. Další výhodou je, že můžeme ihned odebrat vzorečky, odstranit polyp a můžeme i použít různých speciálních metod, jako je třeba barvení, a tak dále. Základní indikace k tomuto vyšetření bývá tedy krvácení do stolice, ale samozřejmě těch důvodů, proč se toto dělá, je několik. Buď vyšetřujeme tedy pacienty takzvané symptomatické, to znamená pacienty, kteří mají nějaké příznaky, jak jsem již uvedl to krvácení do stolice, takzvaná enterorhagie, a nebo to jsou bolesti břicha, poruchy vyprazdňovacího rytmu, průjem, zácpa, hubnutí, anémie neboli chudokrevnost a nejasné příčiny. A druhou velkou skupinu tvoří takzvaní bezpříznakoví jedinci nebo bezpříznakové osoby, asymptomatické, a to je tedy vyšetření, které se provádí v rámci screeningu kolorektálního karcinomu - čili v rámci vyhledávání přednádorových lézí v tlustém střevě a v konečníku. Stejně tak jako na ostatních kolonoskopických sálech, i zde je několik základních náležitostí. To znamená, že samozřejmě tady musí být endoskop, kterým děláme to vlastní vyšetření. A aby ten endoskop fungoval, tak musí být zapojen do endoskopické věže. Je to jak zdroj, tak procesor, k tomu vede několik hadiček. Zde vidíme odsávací hadičku, hadičku s oplachem, která je napojená na oplachovou pumpu, a zároveň také je i důležité záznamové zařízení, neboť z každého toho vyšetření pořizujeme záznam. Dále důležitou součástí je i monitor, kde sledujeme ten vlastní výkon, který provádíme, a zároveň monitor pacientský, kterým snímáme základní vitální funkce toho pacienta - jaká je jeho tepová frekvence a jaké je okysličení krve. Ta hlava toho endoskopu se drží v levé ruce. Mají to stejně jak leváci, tak praváci. A v pravé držíme ten tubus, který zavádíme do konečníku pacienta. A na konci je oplachový kanál, odsávací kanál a ta vlastní optika. Vidíme, že se nám pohybuje dolů a nahoru pomocí velkého kolečka a malým kolečkem doprava a doleva. Čili já v podstatě dokážu ten endoskop nasměrovat všemi směry. Další součástí endoskopu je i takzvaný bioptický kanál. Je to kanál, kterým se zavádí veškerá accesoria. Tento endoskop je nové generace, tak má i takzvané ztužování, to znamená, že jedním pohybem lze ztužit těch posledních dvacet centimetrů na endoskopu, což nám pomáhá právě při zavádění endoskopu přes různé zatáčky ve střevě. Příprava pacienta je zcela zásadní. Týden před vyšetřením by pacient měl dodržovat dietu s omezením zbytků. Nejíst potraviny obsahující mák a kmín, nejíst zeleninu a ovoce se zrníčky a slupkami. Den před vyšetřením je zakázáno pít mléko, džusy a kávu s lógrem. My doporučujeme, aby pacienti den před tím vyšetřením naposledy měli lehkou snídani. Názory na to, zda je možný lehký oběd, se různí, ale z naší zkušenosti víme, že pokud pacienti mají jenom snídani a oběd vynechají, pak ta příprava je lepší. V šestnáct hodin se začíná pít projímací roztok. Celkem je nutné vypít čtyři litry roztoku za čtyři hodiny, tedy co hodina, to jeden litr. Po vypití projímacího roztoku nesmí pacient jíst. Může pít čiré tekutiny. Naposledy se smí napít čtyři hodiny před vyšetřením. Určitě by měl vědět, co ho čeká. My zde každému pacientovi dáváme přečíst takzvaný informovaný souhlas, kde jsou informace o té kolonoskopii, a zároveň i každému pacientovi vysvětlujeme, o co vlastně jde. Je dobré i vědět nebo mít k dispozici vyšetření srážlivosti, koagulační vyšetření, neboť pokud máme jistotu, že pacient nemá žádnou poruchu srážlivosti, tak případné terapeutické zákroky pak můžeme udělat s klidným svědomím - například uříznout nebo odstranit polyp, brát biopsii a tak dále. Na našem pracovišti, a my to také doporučujeme i ostatním pracovištím, kolonoskopické vyšetření provádíme téměř vždy s takzvanou premedikací. To znamená, že pacientovi je před výkonem zaveden žilní přístup a podáme mu léky, které tu bolest snižují. A za stálého monitorování životních funkcí provádíme to vyšetření. My se hodně informací dozvíme již ze žádanky, kterou si pacient přináší s sebou. Nicméně velmi důležitý ten rozhovor je i z psychologického hlediska, protože je v podstatě na vás, vy jste ten kontakt s tím pacientem a můžete mu vysvětlit, o co se jedná, můžete od něj získat důležité informace - zejména jaká je jeho rodinná a osobní zdravotní historie, jaké užívá léky, zda nemá nějakou alergii, jaké jsou vlastně jeho obtíže, co ho sem přivádí. A mimo jiné, kromě toho, že získáte tyto informace, tak i pacient se zklidní a vytvoří se zde jistá důvěra mezi lékařem a pacientem. Pokud již máme připraveného pacienta, to znamená, že leží v pozici na levém boku, má již aplikovanou premedikaci, tak nejprve vyšetříme pacienta per rectum, to znamená prstem do konečníku za použití lokální anestezie, anestetického gelu. Poté zavedeme endoskop do konečníku pacienta, dostáváme se do esovité kličky a je nutné, abychom insuflovali do toho střeva vzduch, protože potom to střevo se nám roztáhne, rozvine a postupně procházíme jednotlivými částmi tlustého střeva, esovitou kličkou, sestupným tračníkem, příčným tračníkem, vzestupným tračníkem, až do oblasti, kde je takzvaná Bauhinská chlopeň, což je přechod tenkého a tlustého střeva, a zároveň zde vidíme i vyústění červovitého výběžku neboli apendixu. Vyšetříme zhruba deset až patnáct centimetrů tenkého střeva, takzvaného terminálního ilea, a postupně vysouváme přístroj z pacienta a podrobně prohlížíme, jak vypadá sliznice tlustého střeva. To vysouvání by mělo trvat zhurba šest až osm minut. V rectu neboli v konečníku poté provedeme takzvanou inverzi, to znamená, že otočíme přístroj, abychom viděli i přechod mezi análním kanálem a konečníkem. Poté odsajeme vzduch, který jsme tam během toho vyšetření insuflovali, a vyšetření ukončujeme. Nás samozřejmě zajímá jakákoliv patologie, ať už to jsou tedy záněty, nebo polypy, to jsou střevní výrůstky, a nebo to, čeho se samozřejmě obáváme nejvíce, což jsou karcinomy neboli zhoubné nádory. Samozřejmě rektoskopie jako taková se může dělat a provádí se s indikací například u hemoroidů nebo u čerstvého krvácení, kdy kontrolujeme jenom, zda nejsou trombotizované hemoroidy. Zároveň to může být i u pacientů, kteří mají takzvanou postradiační proktitidu, což jsou pacienti zejména muži po ozařování pro karcinom prostaty - tam dojde k takové deformaci cév právě v konečníku, které pak mohou krvácet a my je dokážeme endoskopicky ošetřit. Samozřejmě jde o vyšetření, které je invazivní. To znamená, že v určitém malém, opravdu skutečně malém počtu je nutno počítat i s komplikacemi. Komplikace jsou zejména dvojí, je to krvácení a perforace neboli takzvané proděravění střeva. Krvácení většinou nás jako endoskopisty tolik nestraší, protože máme mechanismy, kterými se s tímto krvácením dokážeme vypořádat. Samozřejmě perforace je komplikovanější nebo složitější komplikace. V současné době také máme metody nebo mechanismy, kterými ty perforace dokážeme endoskopicky vyřešit, ale samozřejmě pro toho pacienta to pak má, řekl bych, složitější konsekvence. Je nutné ho déle pozorovat, zda-li nedošlo k zánětu pobřišnice, a tak dále. Ve věku padesát až padesát čtyři let má každý občan České republiky možnost podstoupit každoročně takzvané testování na okultní krvácení do stolice. To je buď na bázi guajakové, nebo imunochemické, ale prostě je to test, kterým vlastně vyšetřujete, zda v té stolici se nenachází krev, která jinak není okem viditelná. A když tento test, který Vám poskytne každý rok Váš praktický lékař, je pozitivní, tak poté následuje takzvaná screeningová kolonoskopie. Ve věku pětapadesáti let máte možnost se rozhodnout, zda dál chcete pokračovat v tomto vyšetřování těmito testy, nicméně již ve dvouletém intervalu, anebo si vyberete takzvanou primární screeningovou kolonoskopii. To je kolonoskopie, která se provádí bez jakéhokoliv předchozího testu a probíhá v desetiletých intervalech. Kolonoskopické vyšetření se provádí při podezření na zánětlivé, nádorové nebo jiné onemocnění tlustého střeva. Pro úspěšné vyšetření je nezbytná dokonalá příprava pacienta, která spočívá ve vyprázdnění střev. Před kolonoskopií jsou tedy důležitá dietní opatření a vypití čtyř litrů projímacího roztoku. Pacientům se doporučuje absolvovat tuto proceduru v klidu domácího prostředí. Po vyprázdnění střev nesmí pacient jíst. Může pít čiré tekutiny, ale čtyři hodiny před vyšetřením by se měl napít naposledy. Před vyšetřením pacient většinou dostane injekci na zklidnění a proti bolesti. Během vyšetření leží pacient na levém boku a lékař opatrně zavádí kolonoskop do konečníku, přičemž je neustále v kontaktu s pacientem a informuje ho o průběhu vyšetření. Vyšetření trvá zhruba patnáct až dvacet minut. Po jeho skončení zůstává pacient ještě půl hodiny v klidu na lůžku. Výsledek vyšetření lékař oznámí ihned po výkonu. Pokud byly z tlustého střeva odebrány vzorky, pak bude výsledek mikroskopického vyšetření znám zhruba za týden. Dostane-li pacient injekci na zklidnění, nesmí dvacet čtyři hodin řídit auto, jezdit na kole a vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: