Jak ošetřit poleptání žíravinami?

Jak ošetřit poleptání žíravinami?

K poleptání žíravinami může dojít i v domácím prostředí např. při práci s louhy během úklidu, při výměně autobaterie, při práci s hašeným vápnem apod. Při poleptáních ať už louhem nebo kyselinou vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Jak můžete zasaženému člověku ihned pomoci sami vám poradí naše video. Nejste-li si jistí, volejte Toxikologické středisko - tel. 224 919 293 (nonstop).

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

S různými žíravinami se člověk setkává poměrně běžně a často, mnohdy si to ani neuvědomuje. Skoro v každé domácnosti najdete různé chemikálie, které se používají při úklidu. K poleptání dochází, když je živá tkáň vystavena žíravině, například silné kyselině nebo zásadě. Při zasažení kůže nebo sliznic žíravinami je vždy nutné lékařské ošetření s výjimkou drobných poranění - a právě těm se budeme věnovat. K poleptání nejčastěji dochází například při manipulaci s autobaterií, při práci s hašeným vápnem, při čištění odpadů pomocí louhů nebo při náhodném požití žíraviny z neoznačeného obalu. Při poleptání hrozí především poškození kožního krytu a vstup infekce, při zasažení oka trvalé poškození zraku a při požití proděravění jícnu nebo žaludku. Při vdechnutí leptavých par mohou být poškozeny dýchací cesty. Při poleptání kyselinou se tvoří tmavé příškvary, které částečně brání pronikání kyseliny do hloubky. Při poleptání louhem, tedy zásadou neboli hydroxidem, se tvoří mokvavá rána světlejší barvy, louh proniká více do hloubky. Pokud dojde k zasažení kůže žíravinou, tak co nejrychleji svlečte politý oděv, ale pozor oblečení nesundávejte přes hlavu, raději použijte nůžky a oděv rozstřihněte. Z postižené části sundejte všechny šperky a ozdoby a zasažené místo nejméně 20 minut oplachujte proudem vlažné vody. Voda musí být tekoucí, je nesmysl namáčet postižené místo v umyvadle nebo lavoru, protože z vody v něm obsažené se po chvilce stane slabší roztok žíraviny. Dejte pozor, aby voda nestékala na nepostižené části těla. Neutralizaci kyselin můžete provést zředěným roztokem mýdlové vody, případně můžete použít roztok jedlé sody. K neutralizaci louhů můžete použít zředěný roztok octa, případně citrónovou šťávu nebo borovou vodu. Poleptanou kůži překryjte sterilním obvazem a v případě potřeby nebo rozsáhlejšího postižení vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení oka žíravinou rozevřete postiženému víčka klidně i za použití mírného násilí. Pokud nosí kontaktní čočky, tak mu je vyndejte a vyplachujte oko proudem vlažné vody 10-30 minut, a to od vnitřního koutku k zevnímu aby nebylo zasaženo druhé oko. Při zasažení oka hašeným vápnem mechanicky odstraňte částečky vápna tvořící příškvary. Je-li zasaženo oko, nepoužívejte neutralizaci a vždy vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte zdravotnickou záchrannou službu. Dojde-li k polknutí žíraviny, tak postiženému nejprve vypláchněte ústa vodou, potom mu dejtě vypít nejméně půl litru obyčejné vody, aby se obsah žaludku co nejvíce naředil a zavolejte zdravotnickou záchrannou službu. Při požití žíraviny nedávejte postiženému jídlo, léky ani živočišné uhlí a nevyvolávejte zvracení, žaludek je proti různým žíravinám značně odolný, ale jícen, hltan a dutina ústní nikoli. Tyto orgány se poleptají při požití, a pokud by postižený začal zvracet, tak by orgány dostaly další zásah. Když si nejste jistí, jestli je daná látka jedovatá nebo žíravá, tak můžete využít konzultaci s Toxikologickým střediskem. Doporučuji vám, abyste si hned teď do svého telefonu uložili číslo 224 919 293, které je dostupné nonstop a nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Pokud vám naše rady přišly zajímavé, tak další pořady a informace najdete na internetových stránkách www.mojemedicina.cz.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Nejdůležitější rady:

  • poleptanou pokožku omyjte proudem vody a zasažené místo zneutralizujte roztokem sody (v případě poleptání kyselinou) nebo octa (v případě poleptání hydroxidem/louhem)
  • zasažené oko vymývejte proudem vody a odstraňte nečistoty
  • při požití žíraviny nikdy nevyvolávejte zvracení, ale zřeďte ji v trávicím traktu alespoň půl litrem čisté vody
  • vyhledejte lékařskou pomoc, zvláště při poleptání větší plochy kůže, očí, nebo při požití žíraviny.

Dobré rady aneb Jak na to - cyklus portálu MojeMedicina.cz

Dobré rady aneb Jak na to

Zranění nebo nemoc přicházejí často velmi rychle a nečekaně. Většina z nás pocítí určité obavy a úzkost a v tu chvíli je vhodné vzpomenout si na co nejjednodušší postupy. Krátká videa našeho vzdělávacího cyklu Dobré rady aneb Jak na to vám pomohou a poradí například s tím, jak se správně vyndává klíště, ošetřuje puchýř, spálenina, omrzlina nebo bodnutí, nebo jak se zbavit nadýmání, zácpy, nespavosti a pálení žáhy.

Podívejte se i na další díly tohoto cyklu:

Související články

Jak ošetřit poranění v přírodě?

Další díl z cyklu Dobré rady, který radí laikům Jak na to. 

Jak zmírnit bolest v oblasti šíje?

Pracujete na počítači a bolí vás za krkem? 

Jak by měla vypadat domácí lékárnička?

Abyste mohli rychle a účinně pomoci svým blízkým ve chvíli, kdy je potká zranění nebo nemoc, potřebujete mít doma dobře vybavenou domácí lékárničku.