Jak pomoci člověku v bezvědomí?

Jak pomoci člověku v bezvědomí?

Podívete se na video nyní, abyste v budoucnu dokázali poskytnout potřebnou pomoc rychle a bez zbytečného odkladu.

Nejprve je třeba zjistit, zda je postižený v bezvědomí a zda dýchá a přivolat záchrannou službu na čísle 155.

Pokud dýchá, uložte ho do zotavovací, tzv. stabilizované polohy. Pokud nedýchá, zkontrolujte mu průchodnost dýchacích cest a neprodleně zahajte resuscitaci stlačováním hrudníku cca 100x za minutu a nepřestávejte, dokud nepřijede záchranná služba. Jde o minuty, které mohou postiženému zachrániz život. Více se dozvíte v našem videu...

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Bezvědomí je závažný stav, který je projevem poruchy činnosti centrálního nervového systému a který ohrožuje postiženého především akutní neprůchodností dýchacích cest a následně udušením. Bezvědomí může být způsobeno poruchou oběhu, poruchou dýchání nebo poruchou funkce mozku na podkladě vážného onemocnění, otravy nebo úrazu. Člověk v bezvědomí je ohrožen zapadnutím jazyka a udušením, vdechnutím vlastních zvratků a udušením, zástavou dechu a srdečního oběhu, ale i samotnou příčinou, která bezvědomí vyvolala. Člověk v bezvědomí většinou leží zkroucený na zemi, může být i nepřirozeně zkroucený v sedě. Má úplně povolené svalové napětí, když zvedneme končetinu a pustíme ji, tak volně padá k zemi. Postižený nereaguje na hlasité oslovení ani na bolestivé podněty, například zmáčknutí ušního lalůčku nebo silnější štípnutí. Pokuste se navázat s postiženým kontakt. Šetrně zatřeste postiženým za ramena a nahlas se ho zeptejte, zda je v pořádku a jak se cítí. Nechte mu zhruba 5 sekund na odpověď. Pokud neodpovídá, pokuste se zjistit reakci postiženého na bolestivý podnět - třeba štípnutím. Když postižený nereaguje ani na bolestivý podnět, zjistěte pohledem na hrudník a sluchem, zda dýchá. Pokud člověk dýchá, pak mu tluče i srdce, opačně to neplatí. Při zachovalém normálním dýchání ponechte postiženého poloze, v jaké je a trvale sledujte stav dýchání. Je-li zřejmé, že poruše vědomí předcházela masivní konzumace alkoholu, tak ho uložte do stabilizované neboli zotavovací polohy a přivolejte pomoc. Při ukládání postiženého do zotavovací polohy postupujte tak, že ho nejprve položíte na bok. Spodní nohu má nataženou, horní pokrčenou v kyčli a v koleni. Dolní ruku má nataženou rovně před sebe, horní ruku má pokrčenou v lokti, na hřbetu ruky leží jeho hlava obličejem dolů. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, zda je dýchání normální, pak postupujte tak, jako kdyby postižený nedýchal. Pokud postižený nedýchá nebo jsou přítomné jen občasné lapavé dechy, pak je nutné zahájit okamžitou resuscitaci. V situaci, kdy dojde u postiženého k zástavě krevního oběhu, zbývá na záchranu života pouze několik minut. A teď pozor - posádka záchranné služby dojede na místo příhody zhruba za 6-8 minut. Z toho jasně vyplývá, že právě laická resuscitace může pro pacienta znamenat tenkou nit mezi přežitím a smrtí. Nejprve přivolejte zdravotnickou záchrannou službu, telefon je 155. Ihned poté otočte postiženého na záda a resuscitujte. Lidé se často bojí zahájit resuscitaci, aby něco nezkazili. Možná vám návody, které jste kdy slyšeli, přišly velmi složité. Já vám teď ukážu ten nejjednodušší možný způsob resuscitace. Přiložte ruce na střed hrudníku a stlačujte frekvencí nejméně 100x za minutu do hloubky nejméně 5 centimetrů. Mezi kompresemi hrudník zcela uvolněte. Pro úspěch je klíčové včas začít a nepřetržitě stlačovat hrudník. Jestliže postižený začne reagovat anebo normální dýchat, tak přerušte resuscitaci a trvale ho kontrolujte až do příjezdu záchranné služby. Pozor - ojedinělé lapavé nádechy se mohou objevit i v průběhu resuscitace, nepřestávejte resuscitovat, nejde o známku obnovení oběhu. Je-li na místě více záchranářů, tak by se v resuscitaci měli střídat. V oživování pokračujte do chvíle, než postižený začne normálně dýchat nebo do příjezdu záchranné služby nebo do vašeho úplného vyčerpání. Pokud je resuscitace úspěšná, tak udržujte průchodné dýchací cesty a zajistěte protišoková opatření, která spočívají hlavně v uklidňování postiženého a zajištění tepla. Kolapsový stát neboli mdloby je krátkodobý stav bezvědomí, ke kterému dochází, když je dočasně snížen průtok krve mozkem. Stane se to třeba, když někdo stojí dlouho nehybně v horku. První pomoc při mdlobách je poměrně jednoduchá. Postiženého položte a zvedněte mu nohy nad úroveň hrudníku třeba tak, že mu je podložíte. Uvolněte mu oděv kolem krku, hrudníku a pasu. Na čelo můžete přiložit chladný obklad, zajistěte také dostatečný přísun vzduchu, například otevřením okna. Jestliže máte jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu postiženého, tak přivolejte lékařskou pomoc. Pokud vám naše rady přišly zajímavé, tak další pořady a informace najdete na internetových stránkách www.mojemedicina.cz.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Dobré rady aneb Jak na to - cyklus portálu MojeMedicina.cz

Dobré rady aneb Jak na to

Zranění nebo nemoc přicházejí často velmi rychle a nečekaně. Většina z nás pocítí určité obavy a úzkost a v tu chvíli je vhodné vzpomenout si na co nejjednodušší postupy. Krátká videa našeho vzdělávacího cyklu Dobré rady aneb Jak na to vám pomohou a poradí například s tím, jak se správně vyndává klíště, ošetřuje puchýř, spálenina, omrzlina nebo bodnutí, nebo jak se zbavit nadýmání, zácpy, nespavosti a pálení žáhy.

Podívejte se i na další díly tohoto cyklu:

Související články

Jak ošetřit poranění v přírodě?

Další díl z cyklu Dobré rady, který radí laikům Jak na to. 

Jak zmírnit bolest v oblasti šíje?

Pracujete na počítači a bolí vás za krkem? 

Jak by měla vypadat domácí lékárnička?

Abyste mohli rychle a účinně pomoci svým blízkým ve chvíli, kdy je potká zranění nebo nemoc, potřebujete mít doma dobře vybavenou domácí lékárničku.