Jak si změřit krevní tlak

Jak si změřit krevní tlak

Znáte 10 zásad měření krevního tlaku? Seznamte se s nimi a výsledky vašeho měření nebudou zkreslené. 

Na krevní tlak může mít dopad mnoho různých faktorů, jako například tělesná námaha, užívání léků nebo denní doba. Proto by měl být krevní tlak vždy měřen ve stejnou denní dobu nebo alespoň za přibližně stejných podmínek. Nedávno jsme Vám nabídli test mobilních aplikací na měření krevního tlaku a dnes pro vás máme další Dobrou radu přímo na téma, jak krevní tlak správně měřit.    

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Na krevní tlak může mít dopad mnoho různých faktorů, jako například tělesná námaha, užívání léků nebo denní doba. Proto by měl být krevní tlak vždy měřen ve stejnou denní dobu nebo alespoň za přibližně stejných podmínek. Měření by se mělo provádět na klidném místě, v sedě a v uvolněné poloze. Měření se může provádět jak na levé, tak na pravé paži. Dlouhodobě by se mělo měření provádět na té pláži, na které jsou měřeny vyšší hodnoty. Neměřte krevní tlak po koupeli nebo po fyzické aktivitě. Manžetu tlakoměru nasazujte vždy na obnažené nadloktí. Pokud je manžeta úplně otevřená, provlékněte její konec kovovým třmínkem tak, aby vznikla smyčka. Suchý zip musí zůstat na vnější straně. Uchopte manžetu za klopu a navlečte ji na paži. Hadička by měla ležet ve středu loketní jamky a směřovat k dlani. Ruku lehce vychylte, uchopte volný konec manžety, oviňte ho ze spodní strany těsně kolem paže a zafixujte suchým zipem. Manžeta by měla přilnout pevně, nikoli však příliš těsně. Správné přiložení manžety je předpokladem pro správný výsledek měření. Značení na okraji manžety pomůže zvolit správnou velikost manžety. Bílá šipka musí ukazovat na oblast ležící uvnitř velikostního rozmezí. Nachází-li se bílá šipka mimo stupnici, potřebujete manžetu jiné velikosti. Položte paži dlaní vzhůru volně na podložku a dbejte na to, aby se manžeta nacházela v úrovni srdce. Spusťte tlakoměr, který celé měření provede automaticky sám. A Vám se na displeji ukáží naměřené hodnoty. Pro zjištění krevního tlaku musí být naměřeny dvě hodnoty. Horní, neboli systolický krevní tlak. Tato hodnota vzniká v momentě srdečního stahu, kdy je krev vtlačena do cév. Dolní krevní tlak je označovaný jako diastolický. Tato hodnota vzniká, je-li srdeční sval roztažený a opět se plní krví. Naměřené hodnoty krevního tlaku se uvádějí v milimetrech rtuti. Rozdělení hodnot krevního tlaku není závislé na věku. Jestliže je systolický tlak vyšší než 140 milimetrů rtuti a nebo diastolický tlak vyšší než 90 milimetrů rtuti, hovoříme o jednoznačné hypertenzi, tedy vysokém krevním tlaku. Po ukončení měření krevního tlaku si do výkazu o krevním tlaku zapište datum, hodinu, horní hodnotu a dolní hodnotu, i hodnotu pulsu. Pravidelné zaznamenávání naměřených hodnot krevního tlaku za určité období představuje důležitou informaci pro ošetřujícího lékaře. Měření krevního tlaku nenahrazuje léčbu ani pravidelné lékařské prohlídky. Lékařem předepsané dávky léků nesmí být v žádném případě svévolně měněny. Pro měření krevního tlaku platí deset základních pravidel. Před měřením buďte asi 5 minut v klidu. Dokonce i práce u psacího stolu zvyšuje v průměru o 6 milimetrů rtuti systolický krevní tlak a o 5 milimetrů rtuti diastolický krevní tlak. Za druhé, hodinu před měřením tlaku nekuřte a nepijte kávu. Za třetí, neměřte krevní tlak, když pociťujete silné nucení na močení. Plný močový měchýř může způsobit zvýšení krevního tlaku přibližně o 10 milimetrů rtuti. Za čtvrté, tlak měřte na obnažené horní části paže a seďte při tom zpříma. Za páté, u přístroje pro měření tlaku na paži se manžeta automaticky nachází ve správné výšce. Za šesté, během měření nemluvte a nehýbejte se. Mluvení zvyšuje hodnoty přibližně o 6 až 7 milimetrů rtuti. Za sedmé, mezi dvěma měřeními počkejte alespoň 1 minutu, aby se tlak v cévách zcela uvolnil pro nové měření. Za osmé, naměřené hodnoty zaznamenávejte do svého výkazu o krevním tlaku vždy společně s užitými léky, datem a časem. Za deváté, měření provádějte pravidelně. I kdyby se Vaše hodnoty zlepšily, měli byste si je i nadále sami kontrolovat. A za desáté, měření provádějte vždy ve stejnou dobu. Protože člověk má za den asi sto tisíc různých hodnot krevního tlaku, nemají jednotlivá měření žádnou vypovídající sílu. Pouze pravidelná měření prováděná ve stejnou denní dobu po delší časové období umožňují smysluplné posouzení hodnot krevního tlaku. Dlouhodobě zvýšený krevní tlak několikanásobně zvyšuje riziko dalších onemocnění. K nejčastějším příčinám úmrtí na celém světě patří následná tělesná poškození, jako například srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Každodenní kontrola krevního tlaku je tedy důležitým opatřením k ochraně proti těmto rizikům. Pokud Vám naše rady přišly zajímavé, další informace najdete na internetových stránkách www.MojeMedicína.cz.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Máte-li dobré internetové připojení, můžete se podívat na toto video v HD kvalitě na YouTube MojeMedicina.

Pro měření krevního tlaku platí deset základních pravidel:

  1. Před měřením buďte asi 5 minut v klidu
  2. Hodinu před měřením tlaku nekuřte a nepijte kávu
  3. Neměřte krevní tlak, když pociťujete silné nucení na močení
  4. Tlak měřte na obnažené horní části paže a seďte při tom zpříma
  5. Manžetu na paži mějte ve správné výšce.
  6. Během měření nemluvte a nehýbejte se.
  7. Mezi dvěma měřeními počkejte alespoň 1 minutu
  8. Naměřené hodnoty zaznamenávejte vždy společně s užitými léky, datem a časem.
  9. Měření provádějte pravidelně.
  10. Měření provádějte vždy ve stejnou dobu.

Dobré rady aneb Jak na to - cyklus portálu MojeMedicina.cz

Dobré rady aneb Jak na to

Zranění nebo nemoc přicházejí často velmi rychle a nečekaně. Většina z nás pocítí určité obavy a úzkost a v tu chvíli je vhodné vzpomenout si na co nejjednodušší postupy. Krátká videa našeho vzdělávacího cyklu Dobré rady aneb Jak na to vám pomohou a poradí například s tím, jak se správně vyndává klíště, ošetřuje puchýř, spálenina, omrzlina nebo bodnutí, nebo jak se zbavit nadýmání, zácpy, nespavosti a pálení žáhy.

Podívejte se i na další díly tohoto cyklu:

Související články

Máte vysoký krevní tlak? Pohlídejte si ho!

Riziko kardiovaskulárních chorob se kontinuálně zvyšuje se zvyšujícím se krevním tlakem od hodnot, které jsou považovány za normální. Máte-li vysoký krevní tlak a užíváte léky, které ho udrží v optimálních hodnotách, naučte se svůj krevní tlak sledovat – předejdete tak mnoha zdravotním problémům. 

Jak ošetřit poranění v přírodě?

Další díl z cyklu Dobré rady, který radí laikům Jak na to. 

Jak zmírnit bolest v oblasti šíje?

Pracujete na počítači a bolí vás za krkem?