Prevence a screening

Většině nemocí můžeme předejít jednoduchou úpravou životního stylu. Podle Světové zdravotnické organizace se lze takto vyhnout jednomu ze tří onemocnění rakovinou, podobné platí o onemocnění srdce a dalších civilizačních chorobách. Prevence je tedy základ! Neméně důležité je však nemoc, která se již v těle rozvíjí, najít co nejdříve, dokonce dříve, než nám začne způsobovat jakékoliv problémy. Této metodě se říká screening a je organizována státem.  

Každý z nás má nárok na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření z povinného zdravotního pojištění, tedy bezplatně. V současné době se v provádí v České republice skríning karcinomu prsu (mammografie), karcinomu děložního čípku (vyšetření gynekologem a cytologické vyšetření) a karcinomu tlustého střeva (vyšetření stolice na skryté krvácení). 

Důležité je vědět co nejvíce o nemocích, které nás ohrožují, v případě příznaků navštívit bez odkladů lékaře, dodržovat zásady prevence a účastnit se screeningu. Včasné odhalení nemoci totiž často zachrání život, protože dnešní léčebné možnosti mohou u řady vážných onemocnění, včetně nádorových, zajistit dlouhodobé nebo i trvalé vyléčení.

Klíčová slova: prevence; screening; zhoubné nádory