Protikuřácké aktivity Ligy proti rakovině na Masarykově onkologickém ústavu

  • , Masarykův onkologický ústav, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření, Brno

V roce 2001 byla otevřena v MOÚ v Brně Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření. Slouží nejenom onkologickým pacientům a zaměstnancům MOÚ, ale také široké veřejnosti. Patronát nad poradnou převzala Liga proti rakovině Brno. V léčbě využíváme kombinaci dvou terapií – motivačních rozhovorů a kognitivně behaviorální.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den. Já bych Vám ve zkratce chtěla představit aktivity, které pořádá Liga proti rakovině Brno, což je nezisková organizace, která právě také zaštiťuje Poradnu pro zdravou výživu a odvykání kouření, která působí na Masarykově onkologickém ústavu. Tímto možná hned na začátek bych chtěla poděkovat všem kolegyním, které spolupracují a které pracují v Lize proti rakovině a bez kterých by samozřejmě ta činnost vůbec nebyla možná. Liga proti rakovině Brno má vlastně ve stanovách nebo jejím cílem je edukovat širokou veřejnost o možnostech, jak v rámci primární prevence, tak také sekundární prevence, jak vlastně informovat o prevenci civilizačních chorob, zejména onkologických onemocnění. A to se snažíme nejenom takovým tím plošným působením pomocí nějakých materiálů a poradenské a přednáškové činnosti, ale na Masarykově onkologickém ústavu funguje Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření, která byla založena v roce dva tisíce jedna a která se ve své činnosti, jak už z toho názvu vyplývá, zaměřuje na ty dva základní faktory, které souvisí s prevencí zejména onkologických onemocnění. Toto je logo Poradny pro zdravou výživu a odvykání kouření. Já jsem tu přednášku rozdělila na dvě takové části, abych představila naši činnost. Je to zejména ta individuální práce, individuální terapie v poradně a poté jsou to takové ty preventivní programy, kterými se snažíme oslovovat nejenom klienty v našem zdravotnickém zařízení, ale širokou veřejnost, zejména v Jihomoravském kraji. V rámci individuální terapie odvykání kouření pomocí různých prostředků a pomocí různých technik, které už tady byly zmíněny, takže je nemá cenu určitě opakovat, se snažíme přivést toho klienta k nezávislému chování. Naše výhoda je v tom, že i k nám přichází klient, který je motivovaný. Většinou odesílá i lékař, ale ta základní motivace a to, že se k nám objedná do poradny, tak je ten první předpoklad, takže i ta spolupráce už je poměrně jednodušší než přímo na oddělení, kde byste měli ty pacienty nebo klienty edukovat. Naše poradna také spadá pod Centra léčby závislosti na tabáku a my v naší práci používáme jak terapii Motivačních rozhovorů, taky i kognitivně behaviorální terapii. Pracovníci poradny také podstoupili určitá školení v rámci poradenských dovedností a někteří z nás ještě navštěvují psychoterapeutický výcvik psychodynamické psychoterapie. Princip návštěv je takový, že průměrný klient k nám do poradny přijde zhruba pětkrát. První návštěva trvá zhruba pětačtyřicet až šedesát minut, kdy odebíráme základní anamnézu, veškeré motivace k tomu odvykání kouření a vždy vedeme pohovor, vždy měříme oxid uhelnatý ve vydechovaném dechu pomocí Smokerlyzeru, měříme krevní tlak a provádíme antropometrické vyšetření a samozřejmě motivujeme toho klienta a v rámci těch jednotlivých návštěv jej posunujeme stále dále. I v naší poradně používáme nebo doporučujeme náhradní nikotinovou léčbu a nebo farmakoterapii. Je to zejména vareniklin. Týdně k nám přicházejí zhruba jeden až dva noví klienti. My máme v naší poradně vyhrazených zhruba osm hodin týdně pro klienty kuřáky. Takže myslím si, že neřešíme ten základní problém, který bývá třeba v některých centrech, a to je ta dlouhá čekací doba, která potom samozřejmě hodně snižuje motivaci klienta. Jaké máme preventivní programy pro širokou veřejnost? Je to rozděleno dle věku, na dětský věk a dospělých věk. Navazujeme zejména na práci paní doktorky Šachlové, která všechno zahájila a spustila svou houževnatostí a vervou, se kterou pracovala v Lize proti rakovině, spustila spoustu programů a aktivit, ze kterých vlastně ještě v tuto dobu čerpáme. Byly to zejména s takovým tím úderným heslem Típni to! akce, výtvarné soutěže nebo výstavy pro děti, byly to sportovně-edukační programy, které jsme pořádali na základních školách. My bychom měli vlastně na ně znovu navázat, teď spolupracujeme spíše se středními školami a s vysokoškoláky, protože máme pocit, že zájem od učitelů a základních škol o tyto edukační programy klesl. A co se týká praktických ukázek aktivit Ligy proti rakovině zejména pro ty děti, ve druhém patře v té oddechové zóně máte nainstalovanou výstavu a veškeré materiály, které jsme k této tematice vydali nebo jsou k dispozici, je tam také na nás kontakt. Takže kdyby to třeba někoho z Vás zajímalo a měli byste i zájem o ty materiály, nebo případně můžeme nabídnout i tu výstavu, kterou chápeme a nabízíme jako putovní, tak se na nás určitě obraťte. My jsme se středními školami spolupracovali nebo spolupracujeme na takové trošku vyšší úrovni, byla to aktivita, která se nazývala Odpal pro zdraví. Společně s Fakultou sportovních studií jsme udělali pro střední školy celodenní baseballový sportovní program. Jednak to byla hra pro ty studenty, soutěž, a zároveň jsme tam měli přednášky a takové workshopy, které se týkaly prevence onkologických onemocnění. Jaké máme preventivní programy pro dospělé nebo širokou veřejnost? Byla to taková soutěž Cesta k nekuřáctví, která byla rozšířena vlastně do celé republiky, spolupracovali jsme s Českým rozhlasem. Pravidelná aktivita Plavba za zdravím, kterou Liga proti rakovině Brno pořádá každoročně v září. Je to plavba po Brněnské přehradě, zase edukační program, odborný program, odborné vystoupení a vše doplněno a podloženo krásným počasím a hudebním doprovodem. Vystoupení na veletrzích, vystoupení v regionálních médiích, vytváříme edukační materiály, máme webové stránky, na kterých se snažíme také aktuální informace předávat. A spolupracujeme s různými institucemi, teď aktuálně osmnáctého května s Magistrátem města Brna se budeme účastnit tradiční akce Zvířátka také nekouří. Samozřejmě, že se účastníme Květinového dne a všichni pracovníci se dále vzdělávají v oblasti odvykání kouření.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Závislost na tabáku - webcast.

Související články

Odpovědi na otázky o prevenci rakoviny - záznam živého přenosu

V pátek v podvečer proběhla na brněnském výstavišti diskuse o rizicích a prevenci rakoviny. Odborníci na zhoubné nádory odpovídali živě na otázky, které pokládali občané přes internet v předchozích dnech nebo přímo během diskuse.  

Movember - změňte tvář mužského zdraví

Movember (MOustache+noVEMBER) není jen měsíc padajícího listí, ale také měsíc zarostlých mužských tváří. V průběhu každého listopadu je preventivní hnutí Movember zodpovědné za vypěstování miliónů knírů po celém světě. Muži s knírkem navyšují povědomí o rakovině prostaty, rakovině varlat a psychickém zdraví a také finanční prostředky na boj proti těmto nemocem. Přečtěte si co ohrožuje mužské zdraví, naučte se vyšetřit svá varlata podle návodů v našem videu a zeptejte se na prevenci zhoubných nádorů varlat.  

Zpráva o zdraví českého národa

"Buďte tak hodní, a pečujte o své zdraví", nám vzkazuje Zpráva o zdraví českého národa. Při jejím čtení na portálu MojeMedicina, můžete hned začít. Přinášíme videa a odkazy na další informace o prevenci.