Spánek v prevenci rakoviny

Omezování nočního bdění je jedním ze zatím nedoceněných primárně preventivních způsobů snížení rizika nejen onkologických onemocnění, o kterém by měla být informována nejširší veřejnost. Elektrické osvětlení a změna způsobu života ve vyspělých zemích narušují evolučně vyvinuté fyziologické cirkadiánní střídání aktivity mnoha tělesných funkcí. V poslední době byla věnována pozornost hormonu melatoninu, který se tvoří v tmavé části dne v epifýze a je hlavním nosičem informací všem buňkám o fázi cirkadiálního cyklu.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Že existuje cirkadiánní rytmicita, to myslím, že je každému známo. My jsme se vyvinuli evolučně jako tvorové denní. To, jaká fáze cirkadiánního rytmu je, ve které se nacházíme, je dáno tím, že na sítnici máme kromě světločivých buňek i zvláštní buňky, jejichž axony končí v hypothalamu. Ten dává pokyny epifýze, kde se v tmavé části dne tvoří melatonin. A v poslední době se odborníci velmi intenzivně zabývají tím, jaký má ten melatonin, ten hormon, vliv. Po vytvoření v epifýze se velmi rychle distribuuje do krve a v podstatě dává každé buňce našeho těla známost, v jaké fázi se nacházíme. Pro nás je důležitá ta antioxidační a onkostatická aktivita, k jejímuž zkoumání došlo poté, co se zjistilo, že u lidí, kteří mají pravidelně nebo dlouhodobě takzvanou chronodisrupci, to znamená že pracují v noci, že se přesunují přes časová pásma nebo že žijí v noci v osvětleném prostředí, tak že se vytváří méně melatoninu a že jsou tam tedy některé nádory. Vyšší výskyt rakoviny prsu se zjistil u letušek, které právě létají přes ta časová pásma, a také u žen dlouhodobě pracujících ve třísměnném provozu, u pilotů se naopak zjistila rakovina prostaty. Tyto výsledky byly mnohonásobně potvrzeny v různých experimentálních studiích, které byly docela zajímavě koncipovány. Když si vzpomenete, jak jsem na začátku mluvila o těch šesti důležitých biologických událostech, tak se ukazuje, že ten melatonin zasahuje do mnoha z nich. Především se ukázalo, že má úžasné antioxidační působení, že dokáže blokovat nejenom kyslíkové, hydroxylové a peroxidové radikály, ale také peroxinitrilové radikály, kterým se dnes věnuje velká pozornost, je to nadbytek oxidu dusnatého, který je normálně biogenním faktorem v těle, ale musí ho tam být určité množství. Když jeho moc, tak působí jako volný radikál. Potvrdilo se, že melatonin má větší účinky než vitamin C, vitamin E a betakaroteny, což jsou známé a propagované antioxidanty. Další účinek je antiestrogenní, protože melatonin dokáže zabránit přeměně androgenů na estrogeny, to jsou ty hormonální nádory prsu, případně ovaria a těla děložního. Snižuje aktivitu telomerázy na těch nádorových buňkách, čímž snižuje stabilitu poškozených chromozomů, což je také důležité. Další účinky jsou cytotoxické na nádorové buňky, indukce apoptózy v nádorových buňkách, zase další protektivní význam. Působí proti angiogenezi, čili proti té revaskularizaci nádorů tím, že inhibuje endotelin 1 v té nádorové tkáni a také redukuje obsah kyseliny linoleové, která normálně zvyšuje tu transformaci nebo ten přesun, transport nádorové buňky ze solidního nádoru do vzdálených metastáz. Takže to jsou zajímavé nálezy, které mají charakter základního výzkumu. Dále se na nich pokračuje, je to literatura poměrně nová, dejme tomu v posledních čtyřech pěti letech. A jaké to má praktické důsledky? Prosím, my bychom měli dodržovat pokud možno cirkadiánní rytmicitu v režimu dne. Měli bychom omezovat noční směny tam, kde nejsou potřeba. Ve zdravotnictví se bez nich neobejdeme, zejména v hospitalizačním režimu, nicméně takové ty zábavy noční, které jsou v podstatě non stop, nebo různé aktivity prodejní... mně je líto strašně těch zaměstnanců hypermarketů, nikde v cizině to není povoleno, aby v noci bylo otevřeno, a my to tady pouštíme, protože máme na mysli blaho těch lidí, aby mohli v noci žít. A dokonce se objevil už i syntetický melatonin, který myslím, že vyrábějí Japonci a Francouzi. U nás, myslím, zatím nebyl registrován. Už je? Aha, tak to je novinka. A dává se pacientům za prvé vyššího věku, protože s věkem se ta tvorba melatoninu snižuje. Dává se lidem s poruchami spánku, depresivním, dětem s ADHD, to je nedostatek pozornosti a hyperaktivita, u autistů, u kardiovaskulárních nemocí a mohlo by to být určitým suplementem v onkologii. Je to látka, která je tělu vlastní, není toxická, nepřináší žádné vedlejší účinky. Takže to je vše.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ bylo spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - webcast.

Související články

Odpovědi na otázky o prevenci rakoviny - záznam živého přenosu

V pátek v podvečer proběhla na brněnském výstavišti diskuse o rizicích a prevenci rakoviny. Odborníci na zhoubné nádory odpovídali živě na otázky, které pokládali občané přes internet v předchozích dnech nebo přímo během diskuse.  

Movember - změňte tvář mužského zdraví

Movember (MOustache+noVEMBER) není jen měsíc padajícího listí, ale také měsíc zarostlých mužských tváří. V průběhu každého listopadu je preventivní hnutí Movember zodpovědné za vypěstování miliónů knírů po celém světě. Muži s knírkem navyšují povědomí o rakovině prostaty, rakovině varlat a psychickém zdraví a také finanční prostředky na boj proti těmto nemocem. Přečtěte si co ohrožuje mužské zdraví, naučte se vyšetřit svá varlata podle návodů v našem videu a zeptejte se na prevenci zhoubných nádorů varlat.  

Zpráva o zdraví českého národa

"Buďte tak hodní, a pečujte o své zdraví", nám vzkazuje Zpráva o zdraví českého národa. Při jejím čtení na portálu MojeMedicina, můžete hned začít. Přinášíme videa a odkazy na další informace o prevenci.