Zpráva o zdraví českého národa

Zpráva o zdraví českého národa

"Buďte tak hodní, a pečujte o své zdraví", nám vzkazuje Zpráva o zdraví českého národa. Při jejím čtení na portálu MojeMedicina, můžete hned začít. Přinášíme videa a odkazy na další informace o prevenci. 

Přejídají se, kouří, pijí alkohol, nehýbou se a v poslední době také přestávají důvěřovat očkování. Tak by se dal shrnout postoj Čechů k vlastnímu zdraví. 

Text je proložen redakčními odkazy na informace, které radí, co my sami můžeme udělat pro to, aby příští zpráva o stavu národa dopadla lépe.  

Při bližším pohledu se ale dá nalézt celá řada pozitivních trendů. Vyplývá to z obsáhlé zprávy popisující zdravotní stav české populace, kterou v červenci zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. „Od roku 1989 u nás došlo k významnému prodloužení střední délky života, neprodloužila se ale délka života ve zdraví. Mnohdy lidé tráví své poslední roky ve zdravotnickém zařízení, tím se lišíme od zemí na západ od nás. Tato zpráva by měla být východiskem k tomu, jako to změnit,“ řekl při této příležitosti ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Máte vysoký tlak? Pohlídejte si ho!
Jak na to radí naše video Jak si změřit tlak.
Pomohou i mobilní aplikace.

Zpráva vychází z více než stovky zdrojů. Nejčastější příčinu smrti jsou podle ní stále nemoci srdce a cév, umírá na ně polovina Čechů. Je to pořád významně více, než je tomu v ostatních vyspělých státech, přesto se za posledních deset let v Česku podařilo úmrtnost na tyto nemoci snížit o pětinu. Tento pozitivní trend je dán mimo jiné tím, že se větší pozornost věnuje léčbě vysokého tlaku (i když cílových hodnot se daří dosáhnout jen u patnácti procent hypertoniků).

Zajímá vás prevence rakoviny?  Jsou tu pro vás rady odborníků, v záznamu z diskuse s nimi, nebo v preventivní poradně onkologické společnosti. Víte na jaké prohlídky v rámci onkologické prevence máte nárok ze zdravotního pojištění?  

Další čtvrtina Čechů umírá na nádorová onemocnění. I zde záleží na úhlu pohledu.  Počet onkologických případů stoupá už spolu s tím, jak populace stárne - a ve stáří je větší pravděpodobnost, že se člověk „dožije“ svého nádoru. Úmrtnost se ale nezvyšuje, naopak - mírně klesá. To vypovídá o tom, že díky kvalitnější léčbě se daří vyléčit stále více lidí.

Máte cukrovku? Podívejte se na 
naše video Zajímavé přístupy v léčbě cukrovky,
také si poslechněte, jak se vyhnout onemocnění ledvin, ke kterému může cukrovka směřovat.

Každý rok na 70 000 občanů České republiky slyší sdělení: „Máte cukrovku!“. Na diabetes se zde v roce 2012 léčilo 841 tisíc lidí, což je přibližně 8 % celé populace - a toto číslo každý rok roste. Navíc odborníci odhadují, že tu žije dalších 250 tisíc osob s doposud nediagnostikovaným a současně neléčeným diabetem, což má za důsledek ohromné náklady na léčbu mnoha vážných komplikací způsobených poškození nervů a cév. Konečným důsledkem cukrovky může být cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, slepota, selhání ledvin či amputace končetin.

Zajímá vás, co to je HPV? Podívejte se na video
Rozsáhlé informace o očkování najdete na portálu O lécích Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Česká republika byla po dlouhá léta považována za vakcinační velmoc. To už dnes přestává platit. Stále více lidí nevyužívá možností, které jim očkování dává - a to nejen když musejí za vakcínu platit. Proočkovanost klesá i tam, kde je očkovací látka plně hrazená, ale její aplikace je zcela dobrovolná. - je tomu tak například u vakcinace malých dětí proti pneumokokovým infekcím nebo vakcinace a proti HPV.

Českým specifikem zůstává velmi tolerantní vztah k alkoholickým nápojům. Na jednoho dospělého obyvatele a rok připadá 16,6 čistého lihu, což je nejvíce mezi všemi zeměmi evropského regionu. Navíc Češi začínají pít velmi mladí - šedesát procent dospívajících uvádí, že má zkušenost s opakovanou konzumací alkoholu.  

Kouříte? Zkuste vyhledat pomoc  na stránkách
Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku

Podobně na pováženou jsou i čísla popisující kuřáctví. Počet kuřáků je setrvalý - kolem třiceti procent populace. Alarmující ovšem je, že mezi teenagery je to více - podle některých údajů ve věkové kategorii mezi 15 a 18 lety až polovina.

A dobře na tom Češi nejsou, ani pokud jde o tělesnou hmotnost. Více než polovina dospělých (57 procent) má vyšší než normální váhu. Sport přitom rozhodně není většinovou aktivitou - a to ani u dětí. Doporučení věnovat denně alespoň hodinu pohybové aktivitě splňuje přibližně čtvrtina chlapců a jen pětina dívek.

Všechny tyto údaje (a mnohé další) sloužily jako podklad pro vládní strategii Zdraví 2020. Ta by měla představovat provázaný koncept programů směřujících k ochraně a prevenci zdraví.

Podle ministerstva zdravotnictví nejde ani tak o vytváření nějakých nových postupů, jako o úsilí o důslednější koordinaci jak na regionální, tak na celostátní úrovni. Počítá se přitom s podporou z evropských zdrojů. “Chceme lidem co nejzřetelněji říci: Buďte tak hodní, a pečujte o své zdraví. Je to to nejcennější, co máte a je ve vašem zájmu se o sebe starat,“ řekl ministr Němeček.

 

Související články

Odpovědi na otázky o prevenci rakoviny - záznam živého přenosu

V pátek v podvečer proběhla na brněnském výstavišti diskuse o rizicích a prevenci rakoviny. Odborníci na zhoubné nádory odpovídali živě na otázky, které pokládali občané přes internet v předchozích dnech nebo přímo během diskuse.  

Movember - změňte tvář mužského zdraví

Movember (MOustache+noVEMBER) není jen měsíc padajícího listí, ale také měsíc zarostlých mužských tváří. V průběhu každého listopadu je preventivní hnutí Movember zodpovědné za vypěstování miliónů knírů po celém světě. Muži s knírkem navyšují povědomí o rakovině prostaty, rakovině varlat a psychickém zdraví a také finanční prostředky na boj proti těmto nemocem. Přečtěte si co ohrožuje mužské zdraví, naučte se vyšetřit svá varlata podle návodů v našem videu a zeptejte se na prevenci zhoubných nádorů varlat.  

Živě o prevenci rakoviny

Portál MojeMedicina Vás zve na první živý webcast, tedy živé internetové vysílání, na stránkách MojeMedicina.