Máte vysoký krevní tlak? Pohlídejte si ho!

Máte vysoký krevní tlak? Pohlídejte si ho!

Riziko kardiovaskulárních chorob se kontinuálně zvyšuje se zvyšujícím se krevním tlakem od hodnot, které jsou považovány za normální. Máte-li vysoký krevní tlak a užíváte léky, které ho udrží v optimálních hodnotách, naučte se svůj krevní tlak sledovat – předejdete tak mnoha zdravotním problémům. 

Otestovali jsme pro vás devět mobilních aplikací, z nichž osm spolehlivě zaznamenávalo výsledky. Připravujeme pro vás i další díl z cyklu Dobrá rada, který se bude měření krevního tlaku věnovat.

Krevní tlak by měl pravidelně kontrolovat váš praktický lékař. Pokud k němu ale chodíte jednou za čtvrt roku, za půl roku nebo třeba za rok, určitě vám doporučujeme měřit se v klidu doma (výsledky navíc budou i přesnější). Jestliže víte, že máte vysoký krevní tlak, měřte se denně, obden nebo alespoň jednou týdně. Pokud na sobě žádné problémy s tlakem nepozorujete, postačí kontrola jednou za čtyři nebo osm týdnů.

Krevní tlak je tlak, jakým působí krev na stěnu cévy, jíž protéká. Srdce zde funguje jako krevní pumpa. Pokud hovoříme o krevním tlaku, který je jinak proměnlivý, máme na mysli tlak krve ve velkých tepnách (arteriální neboli tepenný). 

Měření krevního tlaku

Pokud si budete měřit krevní tlak, získáte dvě hodnoty:

 • systolický tlak - nejvyšší hodnota měřená ve vypuzovací fázi,
 • diastolický tlak - nejnižší tlak během plnění srdečních komor.

Krevní tlak se vyjadřuje v torrech (milimetrech rtuťového sloupce). Na jeho měření můžete používat různé typy tlakoměrů. Vesměs všechny vám podají spolehlivé výsledky. Krevní tlak měřte v klidu. V normě jsou hodnoty od 100 do 140 mmHg u systolického krevního tlaku, diastolický tlak by se měl pohybovat do 90 mmHg. Ideální hodnota u dospělých osob je 120/80 mmHg.[2]

Vysoký krevní tlak

O vysokém krevním tlaku mluvíme tehdy, pokud je tlak delší dobu vyšší než 140/90 mmHg.

Vysoký krevní tlak často provází obezitu, velkou konzumaci soli, stres, kouření, nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nedostatek pohybu. Roli zde hraje i genetika. Vysoký krevní tlak se může objevit jako doprovodný příznak při nemocech ledvin nebo při hormonálních onemocněních.

Zpočátku může způsobovat pouze bolesti hlavy nebo nadměrnou únavu. Později, pokud se neléčí, se může podílet na krvácení do mozku, dušnosti, bolestech hrudníku, bušení srdce nebo poškození ledvin. Léčba spočívá v omezení příčin, které mohou k vyššímu krevnímu tlaku vést a v podávání vhodných medikamentů.

Nízký krevní tlak

Nízký krevní tlak je opakem vysokého krevního tlaku. Mluvíme o něm v případě, že systolický tlak je nižší než 100 mmHg.

U nízkého krevního tlaku může být na vině cukrovka, roztroušená skleróza, snížená funkce štítné žlázy nebo Parkinsonova choroba. Může se také projevit při užívání silných léčiv určených na vysoký krevní tlak. Projevuje se únavou, slabostí, bolestmi hlavy nebo studenými končetinami. Lidé s nízkým tlakem často omdlívají nebo vidí mžitky před očima. Nejprve je důležité odhalit příčinu nízkého tlaku, až poté se zahájí vhodná léčba. Nízký krevní tlak vznikající bez příčiny můžete řešit například sportem, při kterém zvýšíte svou fyzickou odolnost.

Dnes jsme pro vás otestovali celkem 9 aplikací pro záznam krevního tlaku. Tyto aplikace fungují v chytrých telefonech a tabletech. Takto si nejen usnadníte záznam naměřených hodnot, ale také si budete moci vytvářet různé statistiky, grafy a naměřené údaje budete mít stále po ruce.

My Hearth

Aplikace My Hearth funguje na Androidu a slouží k záznamu naměřeného krevního tlaku. Verze zdarma je ke stažení s reklamou, placená vás vyjde cca na 55 Kč (odkaz v aplikaci).

Při prvním spuštění se zobrazí ideální hodnoty, které si můžete rolováním upravit podle svých naměřených údajů. Sama aplikace na základě zadaného tlaku vyhodnocuje, zda je váš krevní tlak vysoký, nízký nebo normální.

Kromě systolického a diastolického krevního tlaku zde zadáváte také svůj srdeční puls, který vám dnes již většina tlakoměrů změří. K měření vyplníte popisek, můžete přidat také nálepky, současnou hmotnost a vyberete datum a čas (automaticky se vloží aktuální).

V horní části displeje můžete přepínat mezi několika kartami. Na první probíhá měření, na druhé vidíte záznamy naměřených hodnot a na dalších dvou kartách se nacházejí grafy. Poslední karta zobrazuje nejlepší a nejhorší hodnoty, maximum, minimum a průměr spolu se zařazením do kategorie (nízký, vysoký, normální).

Dále je zde několik dalších grafů - například koláčový graf, který porovnává normální, nízký a vysoký tlak nebo graf srdečního tepu. My Hearth podporuje také export a import dat nebo upomínky pro měření krevního tlaku.

 • záznam krevního tlaku, pulsu a hmotnosti
 • záznam data a času měření
 • možnost přidání poznámky
 • určení, zda se jedná o nízký, vysoký nebo normální tlak
 • správa více uživatelských účtů
 • export a import uživatelských dat
 • upozornění na měření krevního tlaku
 • podrobné statistiky a grafy
 • zpětné editování historie

Cardio blog

Další oblíbená aplikace pro Android, která umí sledovat krevní tlak. Opět si zaznamenáte systolický a diastolický tlak, spolu s pulsem, libovolnou poznámkou, časem a datem měření. To vše vidíte v hlavní nabídce. Hodnoty stejně jako u předchozí aplikace můžete zadávat i zpětně. Můžete si zde vyvolat záložku statistiky, která zobrazí denní, týdenní, měsíční a veškerá vaše měření. V historii se záznamy dají editovat a aplikace podporuje také export – uložení a odeslání. Jestliže budete na hlavní stránce aplikace, máte možnost nastavit i připomínky na měření pro libovolné dny v týdnu. Aplikace je v angličtině, zdarma a bez reklam. Prostředí je příjemné a rychlé pro orientaci.

 • aplikace je zdarma a bez reklam
 • záznam krevního tlaku a pulsu
 • možnost přidání poznámky
 • záznam data a času měření
 • upozornění na měření krevního tlaku
 • denní, týdenní, měsíční i celkové statistiky
 • zpětné editování historie
 • export uživatelských dat

Blood Pressure (BP) Watch

Aplikace pro Android BP Watch nabízí na hlavní obrazovce několik záložek - přidání nového záznamu, nahlédnutí do historie, statistiky, e-mail, export a import. Verze zdarma obsahuje reklamu. Jestliže budete chtít reklamy odstranit, zaplatíte 1,99 USD. Ve spodní části BP Watch se zobrazují záložky, které vybízejí k vyplnění osobního účtu, hodnocení aplikace nebo k celkovému nastavení. Vyplnění uživatelského profilu doporučujeme těm z vás, kteří budou chtít zaznamenávat ještě hodnoty svého partnera/partnerky, dětí nebo dalších rodinných příslušníků.

Měření můžete zadávat z úvodní části obrazovky (pozor, abyste byli přihlášení ve svém profilu) nebo přes svůj účet. Kromě zadávání hodnot je zde také historie, která zobrazí již proběhlá měření nebo statistiky. Ty opět evidují průměrné, nejlepší a nejhorší výsledky. Každé měření se barevně odlišuje podle toho, zda je tlak normální, nízký nebo vysoký. Vysvětlivky najdete v aplikaci.

 • záznam krevního tlaku, pulsu, pozice (levá, pravá ruka), způsobu držení a hmotnosti
 • možnost přidání poznámky
 • záznam data a času měření
 • rozpoznání, zda se jedná o nízký, vysoký nebo normální tlak
 • správa více uživatelských účtů
 • podrobné statistiky a grafy
 • zpětné editování historie

Acc. Blood Pressure (BP) Monitor

Tato aplikace slouží přímo k měření tlaku, ne k záznamu jeho hodnot. Ačkoliv se její používání na první pohled může zdát jako výborný nápad, určitě doporučujeme zvolit spíše kvalitní tlakoměr, jelikož nám aplikace neposkytla relevantní výsledky (navzdory tomu, že autor aplikace uvádí odchylky pouze kolem 5 %). Aplikace pracuje tak, že nejprve vyplníte svůj srdeční tep a pohlaví. Následně jste vyzváni k přiložení palce na displej. Jakmile měření doběhne, zobrazí se vám naměřené hodnoty. Aplikace je v angličtině. V našem případě se systolický i diastolický tlak lišil zhruba o 30 mmHg.

Krevní diáře (Blood Diary)

Aplikace Krevní diáře od EONSOFT je dostupná pro Android a v Google Play má hodnocení 4,3 hvězdičky, ačkoliv počet stažení se pohybuje mezi 5 000 až 10 000. I tak jsme se rozhodli ji pro vás otestovat. Hned po spuštění aplikace se zobrazí kalendář, ve kterém si vyberete konkrétní datum a zapíšete změřený krevní tlak. Mimo něj je možný ještě záznam krevního cukru, hmotnosti a libovolná poznámka. Údaje lze i zpětně editovat a ke změřenému dni se vám zobrazí ikona srdíčka.

V levé spodní části displeje můžete vyvolat další možnosti aplikace. Patří mezi ně například grafy, které dokáží zobrazit vývoj diastolického a systolického krevního tlaku, vývoj hmotnosti a krevního cukru. Do aplikace není možné zaznamenat srdeční tep a obsahuje reklamu. Umožňuje obnovu a zálohu dat. Pokud byste chtěli být upozorňování na měření tlaku, musíte si stáhnout jinou aplikaci na připomínky. Krevní diáře jsou zdarma a i přes český název bohužel v angličtině. 

 • záznam krevního tlaku, hmotnosti a krevního cukru
 • možnost přidání poznámky
 • naměřená data zobrazena v praktickém kalendáři
 • grafy zobrazující vývoj naměřených hodnot
 • zpětné editování historie
 • obnova a záloha dat

BloodPressure Vue

Další oblíbená aplikace na Google Play, která je užitečným pomocníkem při měření krevního tlaku. Její uživatelské hodnocení činí 4,2 hvězdičky z 5 možných. Po spuštění aplikace se zobrazí výzva k zapsaní informací o své osobě - jméno, věk, pohlaví, výška, váha nebo třeba také krevní skupina. Hlavní obrazovka je ve formě praktického rozcestníku. Vyberete si čas a datum a zadáte naměřený krevní tlak a puls spolu s libovolnou poznámkou. Hodnoty je možné vyplňovat i zpětně.

Dále můžete nahlédnout do historie, kde se zobrazují data a k nim jednotlivé záznamy. Ta můžete exportovat nebo odeslat mailem. Také je zde zobrazení grafů za posledních 30 dní. Máte na výběr celkem ze třech různých znázornění - spojnicový, sloupcový a výsečový graf. První dva typy zobrazují systolický a diastolický krevní tlak. Poslední ukazuje, zda byl váš tlak při měření normální nebo vysoký (a jednotlivá pásma). V nastavení aplikace můžete upravit údaje o sobě nebo odstranit reklamy (za cenu cca 20 Kč). 

 • záznam krevního tlaku a srdečního pulsu
 • možnosti přidání poznámky
 • export dat do formátu .csv a možnost odeslání mailem
 • grafy znázorňující vývoj hodnot a informaci, zda se jedná o normální nebo vysoký krevní tlak

Poslední tři testované aplikace fungují v iOS:

Blood Pressure Monitor - Family Lite

Oblíbená aplikace s příznivým uživatelským hodnocením, kterou si můžete stáhnout v Lite a v Pro verzi. První verze je zdarma, druhá je zpoplatněna částkou cca 2 USD. Po prvním spuštění aplikace se nám hned zobrazila možnost zadat svůj krevní tlak. Nejprve zvolíte čas a datum měření, poté vyplníte systolický a diastolický krevní tlak, puls, v jaké pozici jste se měřili a na jaké ruce. Dále můžete zadat svou hmotnost nebo informaci, zda užíváte nějaké léky. K dispozici je rovněž libovolná poznámka. Jakmile tyto údaje vyplníte, můžete data uložit.

Data do aplikace můžete zadávat i zpětně. Z dalších možností je určitě zajímavý export naměřených dat, ve které si můžete podrobně zvolit, co vše chcete vyexportovat. V případě importu stačí nahrát soubor ve formátu .csv. Aplikace dále umožňuje vytvoření upomínek, které vám mohou připomínat, že si máte změřit tlak. Nacházejí se zde podrobné grafy, které zvlášť zobrazují všechny naměřené hodnoty za dobu, jakou si sami vymezíte. Nechybí ani statistiky, historie nebo nastavení osobního profilu. Pokud si koupíte Pro verzi, budete moci například založit více profilů a sledovat tak krevní tlak celé své rodině. 

 • záznam krevního tlaku a pulsu včetně pozice měření a hmotnosti
 • možnost přidání libovolné poznámky
 • export a import dat
 • nastavení upomínek
 • grafy znázorňující vývoj všech naměřených hodnot za libovolné období
 • denní, týdenní a měsíční statistiky
 • sledování krevního tlaku pro více členů rodiny

Blood Pressure Companion Free for iPad

S touto aplikací opět získáte užitečného pomocníka v iOS, který zaznamená váš krevní tlak a zobrazí podrobné statistiky. V app store je k dispozici verze zdarma nebo placená za cca 1 USD, která přináší několik funkcí navíc. Po spuštění aplikace se vám zobrazí možnosti. Nejprve doporučujeme vyplnit uživatelský profil, ve kterém zadáte své jméno, datum narození, pohlaví, výšku a hmotnost. Zajímavostí je, že zde zadáte také cílové hodnoty, kterých chcete dosáhnout - krevní tlak, puls, hmotnost.

Jakmile vyplníte svůj profil, klikněte na ikonu v horním rohu aplikace a zadejte přes ni naměřené hodnoty. Nejprve volíte tlak a puls, dále čas, hmotnost a můžete vložit libovolnou poznámku. Záznam hodnot je zde možný také zpětně.

Na úvodní obrazovce se zobrazují přehledné statistiky, a to jak graficky, tak i v tabulkách. V grafu si můžete upravit období, které chcete sledovat a také to, zda si chcete zobrazit krevní tlak, puls nebo hmotnost. V nastavení si snadno aktivujete upomínky, obnovíte a zazálohujete svá data nebo ošetříte aplikaci heslem. Dále je zde i možnost přejít na plnou verzi. 

 • záznam krevního tlaku, pulsu a hmotnosti
 • možnost přidání poznámky
 • export a import dat
 • nastavení upomínek
 • grafy znázorňující vývoj všech naměřených hodnot za libovolné období
 • podrobné statistiky
 • veškerá data zobrazena přehledně na jedné stránce

iHealth BPM

Jako třetí aplikaci pro iOS jsme zvolili iHealth BPM. Jedná se o aplikaci zdarma, která funguje na iPadu i v iPhonu. Přejetím prstu směrem doprava a poklepáním budete moci vložit svá data. Zadáváte zde systolický a diastolický krevní tlak, puls, čas měření a poznámku. Následně se zobrazí naměřené hodnoty. Ty můžete například sdílet na sociálních sítích nebo odeslat mailem. Měření se rovněž dá opakovat a máte možnost nahlédnout do historie. Ve výsledcích barevně bliká, zda máte tlak nízký, normální nebo vysoký. Listováním na displeji si postupně zobrazíte veškeré uložené záznamy. Hodnoty zobrazíte také graficky. 

 • záznam krevního tlaku a pulsu
 • možnost přidání libovolné poznámky
 • sdílení dat na sociálních sítích a po mailu
 • grafy znázorňující naměřené hodnoty
 • výpis historie
 • možné spočítat průměrný krevní tlak z vybraných měření

Jakou aplikaci doporučujeme

Celkem jsme pro vás otestovali 9 aplikací, z nichž 8 spolehlivě zaznamenávalo výsledky. Aplikace Acc. Blood Pressure Monitor měla měřit krevní tlak, ale byla pro nás spíše zklamáním, jelikož naměřená data byla velmi nepřesná. Potvrzuje, že pro měření krevního tlaku je nejlepší pořídit si kvalitní tlakoměr.

Aplikace pro záznam krevního tlaku rozdělíme do dvou skupin - první fungují na Androidu a druhé v iOS. Všechny aplikace jsou si víceméně velmi podobné. Nahrazují tak obyčejný diář, poskytují statistiky a zobrazují grafy. Kromě samotného krevního tlaku většinu z nich můžete použít také pro záznam srdečního pulsu, který vám tlakoměr rovněž změří, nebo pro záznam hmotnosti. Všude máte možnost zadat poznámku a u jedné testované aplikace bylo možné zadat ještě hodnotu krevního cukru.

Jelikož námi testované aplikace mají víceméně stejné funkce, bude dnes naše zhodnocení více subjektivní a zaměřené na to, jak se s vybranými aplikacemi pracovalo.

V tomto ohledu nejlépe dopadla aplikace Blood Pressure Watch, která je uživatelsky velmi přátelská, zobrazuje statistiky, grafy, má možnost zálohy i obnovy dat. Za ní se umístila My Hearth - opět zde najdete grafy a statistiky. 

Aplikace Krevní diáře nás zaujala tím, že se hodnoty zobrazují v kalendáři a vy tak snadno vidíte, jaký den už máte změřený. Je zde i podpora omezených grafů, obnovy a zálohy dat nebo měření krevního cukru. Není však možné nastavit si pro měření upomínky a nedá se zaznamenat srdeční tep. Špatná nebyla ani aplikace Blood Pressure Vue. Jako její hlavní mínus bychom chtěli označit, že v historii se zobrazí konkrétní data až po rozbalení. Vybrat si můžete z několika grafů - vše ale jen za posledních 30 dní. Jiné období nelze nastavit. Z pohledu funkcionality skončila téměř poslední aplikace Cardio blog, ve které zpracování grafů bohužel zcela chybí a nelze zadávat například ani svou hmotnost.

V druhé skupině aplikací pro iOS dopadla nejlépe aplikace Blood Pressure Companion Free for iPad, která je i v plné výbavě jen za symbolickou cenu. Nadchla nás především tím, že všechny statistiky vidíte přehledně na jedné obrazovce. Svou funkčností je srovnatelná s aplikací Blood Pressure Monitor - Family Lite. Obě jsou, co se týká zaznamenávaných hodnot, o něco lépe vybavené než aplikace pro Android. Třetí testovaná aplikace iHealth BPM skončila v iOS až na posledním místě, jelikož nabízené funkce jsou mnohem chudší a i pro grafické stránce patří tato aplikace spíše k těm průměrným.

[1]http://www.tlukotsrdce.cz/nejcastejsi-dotazy/vysoky-krevni-tlak--proc-je-tichy-zabijak

[2]http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertenze

Související články

Víte, jak poskytnout první pomoc? Chytré aplikace vám poradí!

Uměli byste pomoci při dopravní nehodě, alergické reakci, astmatickém záchvatu, bezvědomí, hypoglykémii, dušení, uštknutí, infarktu, mrtvici, popálení, úrazu elektrickým proudem ..? Nejste si jisti? A máte chytrý telefon nebo tablet? Nahrajte si do něj praktického pomocníka pro chvíli krize. 

Hubnutí s dietním plánem a telefonem

Chcete shodit přebytečné kilogramy a nevíte, jak na to? Váš mobilní telefon vám může pomoci. Další téma z cyklu, ve kterém pro vás testujeme aplikace věnující se zdraví. 

Pohlídejte si svůj jídelníček s chytrým telefonem

Trpíte nadváhou nebo podvýživou? Chcete zhubnout, přibrat nebo si dlouhodobě udržet svou hmotnost? Od teď si už jídelníček nemusíte psát do sešitu. Využijte některou z chytrých aplikací.