Připojte se k podpoře Národního onkologického programu

Připojte se k podpoře Národního onkologického programu

Náš adventní kalendář se věnuje také prevenci onkologických onemocnění a ta je důležitou součástí Národního onkologického programu České republiky. Letos ho Česká onkologická společnost inovovala. Připomeňme si hlavní změny, tak, jak zazněly na dubnových Brněnských onkologických dnech. Program můžete podpořit na webu Linkos vyplněním formuláře nebo na FaceBooku palcem nahoru. 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Před devíti lety Česká onkologická společnost vyhlásila Národní onkologický program. Udělali jsme to podle vzoru velkých zemí na západě. Jako například Spojené státy americké, Francie mají svůj národní onkologický program. A chtěli jsme, aby bylo jasné, co onkologové chtějí a také co by vlastně měli chtít pacienti a co by měli chtít politici pro to, aby v České republice bylo méně nádorů a aby ti pacienti, kteří nádor už mají, byli dobře léčeni. Po devíti letech se ukázalo, že je potřeba nastolit určité změny, a tak jsme letos ten program inovovali. A dáváme ho tedy veřejnosti na vědomí v nové podobě. My jsme se zaměřili na to, že je potřeba akcentovat, že my všichni jsme zodpovědní za své zdraví a že především pro to musímě něco udělat sami. To znamená taková ta základní prevence. Aby člověk, který kouří, věděl, že riskuje, že bude mít mnohonásobně částěji rakovinu plic. Aby člověk, který se málo pohybuje, který je tlustý, který nechodí na preventivní prohlídky, nechodí na screeningové programy, věděl, že riskuje. Riskuje své zdraví, riskuje i svůj život a nechová se jako občan, který je vlastně ve svobodné zemi zodpovědný za své zdraví. To je takový nový pohled. To před těmi devíti lety ještě nebylo jasné. Čili větší akcentace na prevenci, a tím pádem také jako určitá novinka daleko větší akcentace na praktické lékaře, kteří jsou u toho, když vlastně ta diagnóza se poprvé začne projevovat. I nadále je nesmírně důležitá řeč s plátci péče, s těmi, kdo to platí, chcete-li se zdravotními pojišťovnami. Dá se říci, že my se v poslední době s těmi pojišťovnami dokážeme velmi rozumně domlouvat, i když to neznamená, že nám dávají více peněz. Jako poslední věc, kterou bychom po nich hodně chtěli a teď o tom jednáme, aby byla takzvaná platba za pacientem. To znamená, že když onkologický pacient má někde stanovenou diagnózu, aby na to místo šly ty peníze. Protože v současné době to vypadá tak, že zvláště na tu nejdražší léčbu dostáváme na Komplexní onkologická centra peníze v takzvaném balíčku a nezáleží na tom, jestli z toho regionu přijdou všichni lidi, kteří tam patří, a nebo jestli přijdou i z jiného regionu. Protože u nás je svobodná volba lékaře. Takže například lidé, kteří jsou v jednom centru, spádově by tam patřili, mohou jít do jiného centra. Tím nám rostou náklady. Platba za pacientem znamená to, že lékař, který léčí toho pacienta, bude mít určitou jistotu, že tu léčbu dostane zaplacenou. Význam Národního onkologického programu je několikerý. Zaprvé je to jakási ideologická základna České onkologické společnosti, to je důležité. Potom je to na vědomí občanům České republiky, že se něco dělá pro ně a že oni také něco pro sebe musí udělat. Pak je to výzva politikům, že to je celonárodní záležitost, že jestliže jsou nádorová onemocnění na druhém místě v úmrtí, tak by se měly věci onkologie stát například součástí programů politiků. Měli by se o to více starat, měli by to mít více v povědomí. Je to určitá výzva pro všechny. My jsme byli velice rádi, že prezident Klaus podpořil v roce 2005 svojí garancí Národní onkologický program, což stvrdil svým podpisem. A byli jsme rádi, že můžeme na nejvyšší autoritě, na prezidentovi republiky postavit tento program. My samozřejmě chceme oslovit i nového prezidenta a myslíme si, že to je správné, ale zatím jsme s ním nejednali. Nevíme, jak se k tomu postaví. Prostě uvidíme. Přáli bychom si, aby podpořil Národní onkologický program. Nejen svým podpisem, ale také svými činy. Jako příklad toho, co bylo splněno, bych chtěl říct vznik Komplexních onkologických center. Těch je v současné době třináct, tedy zhruba na milion obyvatel jedno. A je to tak, jak to je v západním světě. Je to opravdu důležité. V těchto centrech se léčí pacienti, kteří jsou nejsložitější, také nejdražší a myslíme si, že tato organizace je velmi důležitá a že svým způsobem funguje, i když stále je co zlepšovat. Národní onkologický program najdete například na webových stránkách České onkologické společnosti www.linkos.cz, ale také na Facebooku a také samozřejmě například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Video jsme si vypůjčili ze stránek www.linkos.cz 

Informace o Národním onkologickém programu České republiky:   

Související články

Než dostanete svůj lék

Co všechno se musí stát, než dostane pacient svůj lék? V srpnu jsme vám představili šest kroků, které trvají 12 let a stojí miliardu švýcarských franků. 

O lidském těle a lékařské vědě

Poslechněte si, co řekli lékařské osobnosti v cyklu GALEOS (GAlerie LÉkařských Osobností).  Co obdivují na lidském těle a odhalování jeho fungování.  

O silvestrovském díle Dobrých rad

Dostali jsme se nakonec našeho adventího kalendáře. Portál MojeMedicina Vám přeje krásné Vánoce a hodně zdraví a štestí do nového roku a přináší Vám své poslední adventní video s radou pro chvíle na samém konci roku. 

Jediný díl cyklu Dobré rady, ve kterém si nezahrály děti má název Jak se vypořádat s kocovinou a uveřejníme ho poslední den tohoto roku. Poslechněte si pozvánku moderátora cyklu MUDr. Pešiny.