Prevence rakoviny - otázky a odpovědi

Diskusi bude moderovat PhDr. Zuzana Joukalová (vedoucí Centra komunikace s veřejností a tisková mluvčí Masarykova onkologického ústavu Brno) a prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D. (vedoucí Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP).

Bohužel, živý přenos již proběhl. Video záznam je zveřejněn v samostatném článku