Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Pro lékaře a odborný personál

Sekce Pro lékaře je určena výhradně lékařům, sestrám a  dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, pečujících v rámci multidisciplinárního týmu o pacienty, jakož i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Najdete zde jak základní informace pro vzdělávání a praxi, tak i kazuistiky a rozsáhlé monotematické celky, články o léčivech i sekce věnované jednotlivým diagnózám. Portál se zabývá i obecnějšími otázkami medicíny, zdravotnictví a farmakoterapie. 

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 506 zrušit všechny filtry
PragueOnco míří vysoko – a nepadá

Na konci ledna v Praze proběhlo již šesté mezioborové sympozium PragueOnco. Tato akce získala své pevné místo v kalendáři nejen onkologů, ale řady dalších specialistů. Je místem, kde se potkávají a diskutují odborníci, kteří by se jinak možná míjeli.

H-index neboli Hirschův index je index, který vyjadřuje vědecký výstup výzkumného pracovníka. Je definován jako číslo udávající počet článků (n) s počtem citací větším nebo stejným, jako je počet těchto článků. Jak a kde vypočítat svůj H-index? Podívejte se na přenášku.

Přednáška na téma, které je poměrně časté pro praktického lékaře pečující o onkologické pacienty s probíhající aktivní protinádorovou léčbou. Příčiny, výskyt, symptomy, rizikové faktory a důsledky neutropenie u pacientů s nádorovým onemocněním. 

Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast

Konec posledního listopadového týdne 2014 patřil aktuálním novinkám laboratorní medicíny, výměně zkušeností uživatelů analytických systémů Roche a také přednáškám lékařů na téma Žena a zdravé těhotenství.  

Mezi benigní nádory žlučových cest patří papilom, adenomyom, fibrom a nádor z granulárních buněk. Cholangiocelulární karcinom řadíme mezi maligní nádory žlučových cest.

CNS je do značné míry izolován od ostatních systémů organismu. Má specifické zajištění vnitřního prostředí, které omezuje průnik škodlivin a možnost poškození nervových buněk. Podle etiologie dělíme infekce nervového systému na bakteriální, virové, mykotické a parazitární.

Prezentace

Echinokokóza jater

V endemických oblastech je nutná zvýšená opatrnost při konzumaci syrové zeleniny a drobného ovoce z míst, kde může dojít ke kontaminaci liškou. Vajíčka Echinococcus multilocularis jsou ničena varem, ale nikoliv zmrazením.

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E

Prezentace

Exantémové nemoci

Exantémová infekční onemocnění – jsou ty nemoci, u kterých je exantém dominantním příznakem. Diagnostika je čím dál obtížnější.

Již 8. ročník kazuistických setkání, kde si lékaři představují zajímavé případy, zahájila MUDr. Růžičková vzpomínkou na předchozí ročníky. 

Nejstarší světová citační a abstraktová databáze provozovaná v současnosti firmou Thomson-Reuters. Zahrnuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index.

Přednáška shrnuje nové poznatky z oblasti diagnostiky a prekanceróz a karcinomu děložního hrdla, jež vedou k závěru, že cytologická diagnostika  je v současné době nedostačující, především pro svou nízkou senzitivitu a to zejména pro adenoléze. HPV DNA test s genotypizací 16/18 je signifikantně citlivější, než cytologický screening. 

Představení relativně nového tumorového markeru HE-4 a jeho významu pro management pacientek s ovariálním karcinomem. Jaký je význam dosud využitelných biomarkerů, včetně CA 125 a jakou roli hraje HE4.  

Video

Scopus

Největší světová citační a abstraktová databáze firmy Elsevier, která je přímým konkurentem databáze Web of Science v oblasti scientometrie - hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Obsahuje mimo jiné mnoho českých recenzovaných periodik.

Citační analýza

Součástí posuzování většiny pracovišť nebo vědeckých odborných pracovníků je běžně to, jaký citační ohlas vyvolává jejich publikační aktivita. V současné době je možnost zjistit publikační ohlas primárně ve dvou databázích, Web of Science firmy Thomson-Reuters a Scopus, která pokrývá i mnoho českých periodik.