Avastin (bevacizumab)

Roche

Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Antiangiogenní antiVEGF léčba je v naší zemi dostupná od roku 2005. První indikace, ve které lékaři získali zkušenosti, byla léčba nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem v první linii a v kombinaci se všemi standardními režimy. Byl tak potvrzen jak klinický přínos a účinnost Avastinu, tak i bezpečnost léčby.

Od roku 2007 je Avastin registrován i pro léčbu nemocných s karcinomem prsu, NSCLC a karcinomem ledviny. Indikace v kolorektálním karcinomu byla rozšířena i na vyšší linie léčby. Všechny tyto indikace jsou od 1. 3. 2010 hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Léčba režimů s Avastinem je soustředěna do komplexních onkologických center.  Od konce roku 2011 je Avastin registrován pro léčbu nádorů vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice. Klinický vývoj Avastinu pokračuje v řadě dalších indikací a typů nádorů.