ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií a následně v monoterapii (7,5 mg/kg po 12 měsíců) ve srovnání se samotnou chemoterapií vykazuje: Pokračující zlepšení přežití bez progrese (PFS) bez překřížení křivek; I nadále trend k lepšímu přežití v celé populaci; Léčebný efekt je vyšší u nemocných s vysokým rizikem rekurence, což může být klinicky významné

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,7 MB)

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny