Inhibice VEGF u karcinomu vaječníků

Bevacizumab inhibuje VEGF, klíčový mediátor angiogeneze u karcinomu vaječníků. To je východiskem pro jeho užití v léčbě nemocných s karcinomem vaječníků. Studie fáze II ukázaly, že bevacizumab má slibnou účinnost jak v monoterapii, tak při kombinaci s chemoterapií.

Prezentace byla uvedena 25. října 2010 v Praze na satelitním sympóziu Inhibiting angiogenesis: a new frontier in ovarian cancer therapy, které proběhlo v rámci 14. konference IGCS. Ostaní prezentace naleznete zde.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,7 MB)

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny