Nezávislé radiologické hodnocení studie fáze III GOG218 s bevacizumabem (BEV) v primární léčbě pokročilého epitelového nádoru vaječníků, primárního nádoru peritonea nebo vejcovodů

Bevacizumab je prvním molekulárně cíleným lékem a prvním antiangiogenním lékem, který prokázal účinnost u této populace e nemocných. K potvrzení věrohodnosti hodnocení progrese karcinomu vaječníků dle Kriterií pro hodnocení odpovědi solidních nádorů (RECIST) bylo provedeno nezávislé zaslepené zhodnocení radiologických nálezů a klinických dat.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,3 MB)

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny