Nová léčba ovariálního karcinomu odstartovala v Praze

Nová léčba ovariálního karcinomu odstartovala v Praze

Ve dnech 10. až 12. února 2012 se uskutečnilo celosvětové uvedení nové léčby karcinomu vaječníků. Při této příležitosti se v Praze setkalo více než 800 lékařů z celého světa, kteří sledovali prezentace předních světových odborníků na léčbu ovariálního karcinomu. Tyto prezentace si nyní můžete prohlédnout i vy.

Avastin uveden do nové indikace – léčba karcinomu vaječníků

Přehled přednášek:

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Sekce I - Potřeba pokroku, Sandro Pignata, National Cancer Institute,Napoli, Italy

 • V posledních 15 letech nebyly naplněny potřeby léčby
 • Očekávání pacientek a víra lékařů se podstatně změnily
 • Zdá se, že Avastin představuje nový směr

Klinická praxe v posledních 15 letech - v období omezené inovace

Sandro Pignata

National Cancer Institute

Napoli, Italy

VEGF u ovariálního karcinomu

Professor Gordon Jayson

Christie Hospital and University of Manchester,

United Kingdom

Ve spolupráci je síla

Eric Pujade-Lauraine

Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu Paris, France

Sekce II - Pokrok v léčbě ovariálního karcinomu, Nicoletta Colombo , University of Milan-Bicocca and European Institute of Oncology, Italy

 • U ovariální karcinomu přetrvává významné nenaplnění potřeb
 • Jsou nutné nové přístupy – karcinom vaječníků je onemocnění podporované VEGF
 • Avastin prokázal ve studiích fáze II účinnost v monoterapii
 • Nyní jsou k dispozici výsledky dvou studií fáze III s Avastinem v primární léčbě pokročilého ovariálního karcinomu

Zlepšení výsledků léčby žen s pokročilým karcinomem vaječníků: GOG-0218

Michael Birrer

Harvard Medical School, Boston, USA

Zlepšení výsledků léčby žen s pokročilým karcinomem vaječníků: ICON7

Timothy Perren

St James’s Institute of Oncology, Leeds, UK

Pokrok v léčbě ovariálního karcinomu - závěrečné poznámky

Nicoletta Colombo

University of Milan-Bicocca and European Institute of Oncology, Italy

Sekce III - Pokroky v klinické praxi,  Andres Poveda, MD Fundación Instituto Valenciano de Oncología Valencia, Spain. Úvodní prezentace.

 • V celém světě bylo Avastinem léčeno >1 milion pacientů
 • Probíhá na 500 klinických studií hodnotících Avastin u více než 50 typů nádorů v různých stádiích nemoci * V klinických studií bylo Avastinem dosud léčeno >6,000 žen s karcinomem vaječníků
 • Je Avastin bezpečný a dobře snášený? Jsou příhody snadno zvladatelné? * Různý profil toxicity při léčběkonkomitantní nebo udržovací.
 • Přednášející v této sekci mají s Avastinem mnoho zkušeností.

Avastin v klinické praxi: vedení léčby. Chirurgické nežádoucí příhody při léčbě ovariálního karcinomu Avastinem

Jacobus Pfisterer

Department of Gynecology and Gynecologic Oncology Solingen, Germany

Avastin v klinické praxi: vedení léčby. Nechirurgické nežádoucí příhody při léčbě ovariálního karcinomu Avastinem

Antonio González-Martín MD

Anderson Cancer Centre Madrid, Spain

Avastin v klinické praxi: kazuistiky nemocných s ovariálním karcinomem

Anne-Claire Hardy-Bessard

Clinique Armoricaine Saint-Brieuc France

Avastin v klinické praxi: kazuistiky

Christian Marth

Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University Innsbruck, Austria

Pokrok v klinické praxi

Andres Poveda, MD

Fundación Instituto Valenciano de Oncología Valencia, Spain

Sekce IV - The shift, moving forward, Professor Stanley Kaye Royal Marsden Hospital London, UK

 • Co je přiměřeným cílem léčby, co napomůže při rozhodování?
 • Jak můžeme předpovědět, která nemocná bude mít prospěch z léčby Avastinem?
 • Jak se může užití Avastinu v budoucnu rozšiřovat?

Biomarkery u ovariálního karcinomu

Michael Birrer, MD, PhD

Harvard Medical School Boston MA, USA

Stefan Scherer MD, PhD

Global Biomarker Head Oncology F. Hoffmann-La Roche / Genentech South San Francisco, USA

Budoucnost léčby ovariálního karcinomu: přehled probíhajících a připravovaných studií

Eric Pujade-Lauraine

Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu Paris, France

Avastin u pokročilého ovariálního karcinomu. Pokroky v perspektivách, pokroky ve výsledcích

Professor Stanley Kaye

Royal Marsden Hospital London

Související články

Dne 22.12.2011 byla indikace přípravku Avastin (bevacizumab) rozšířena o léčbu nádorů vaječníků. Připravili jsme pro vás prezentace s výsledky klinických studií a obecné prezentace shrnující diagnostiku a léčbu nádorů vaječníků i mechanismus účinku přípravku Avastin. Prezentace si můžete prohlédnout, nebo stáhnout.

Společnost Roche získala pro svůj lék Avastin schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu. Díky léku Avastin zaznamenáváme  za posledních 15 let nejvýznamnější pokrok v léčbě žen s karcinomem vaječníku

Ve studii ICON7 prokázal Avastin v kombinaci s chemoterapií a v následné monoterapii ve srovnání se samotnou chemoterapií trvalé zlepšení přežití bez progrese (PFS) s přetrvávajícím trendem k delšímu celkovému přežití (OS) v celé populaci.