Pokrok v léčbě ovariálního karcinomu - závěrečné poznámky

  • , University of Milan-Bicocca, European Institute of Oncology, Milan, Italy

Ve dvou velkých studiích fáze III dosaženo prodloužení přežití bez progrese u populace nemocných s pokročilým onemocněním se špatnou prognózou při kombinaci Avastinu se standardní chemoterapií a následnou monoterapií Avastinem do progrese nemoci nebo po dobu maximálně 15 měsíců.

Prezentace zazněla v únoru 2012 na mezinárodním odborném semináři, který celosvětově uvedl přípravek Avastin (bevacizumab) k použití v léčbě karcinomu vaječníků. Pro potřeby našich lékařů byly tyto prezentace přeloženy do češtiny.

Podívejte se i na další prezentace z odborného semináře, který pod názvem The shift in the treatment of ovarian cancer celosvětově uvedl Avastin do nové indikace v únoru 2012 v Praze.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Cílem studie GOG-0218 bylo zhodnotit význam přidání Avastinu ke standardní chemoterapii v primární léčbě ovariálního karcinomu.

Ve studii ICON7 prokázal Avastin v kombinaci s chemoterapií a v následné monoterapii ve srovnání se samotnou chemoterapií trvalé zlepšení přežití bez progrese (PFS) s přetrvávajícím trendem k delšímu celkovému přežití (OS) v celé populaci.

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.