Pokrok v léčbě žen s karcinomem vaječníku

Pokrok v léčbě žen s karcinomem vaječníku

Karcinom vaječníku je nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Každoročně je diagnostikován přibližně u 220 000 žen, z nichž 140 000 této chorobě podlehne.

V souvislosti s rozšířením indikace přípravku Avastin (bevacizumab) o léčbu nádorů vaječníků, které bylo oznámeno na konci prosince, jsme pro Vás připravili prezentace o diagnostice a léčbě nádorů vaječníků i prezentace přinášející  výsledky klinických studií s přípravkem Avastin v této indikaci.

Oznámení a shrnutí:

Mechanismus účinku:

Další prezentace ke stažení:

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny