Prezentace ze satelitního sympózia Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků (ESGO 2011)

Prezentace uvedené na satelitním sympóziu Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků, které proběhlo v rámci 17. konference ESGO, 11.-14. září 2011 v Miláně.

 

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace

 

 

Přivítání a úvodní poznámky

 

 

Nicoletta Colombo, MD
European Institute of Oncology, Milan

 

 

 

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

 

 

Nicoletta Colombo, MD
European Institute of Oncology, Milan

 

 

 

Kde je místo chirurgie v kontextu cílené léčby pokročilého karcinomu vaječníků?

 

 

Prof. Jalid Sehouli, MD
Charité-Campus Virchow Klinikum, University of Berlin

 

 

 

Léčba žen s vysoce rizikovým nádorem vaječníků: současné a budoucí léčebné možnosti

 

 

Antonio González-Martín, MD
MD Anderson Cancer Center, Madrid

 

 

 

Diskuze: co nám data řekla, co potřebujeme vědět?

   

 

 

Souhrn a závěr

 

 

Nicoletta Colombo, MD
European Institute of Oncology, Milan

 

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny