Studie fáze III s bevacizumabem v primární léčbě pokročilého epitelového karcinomu vaječníků, primárního karcinomu peritonea a nebo vejcovodů: Studie Gynecologic Oncology Group (GOG)

Studie GOG-0218 byla navržena, aby zhodnotila přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii při úvodní léčbě karcinomu vaječníků.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,6 MB)

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny