Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků: Diskuze: co nám data řekla, co potřebujeme vědět?

Úvahy o ženě s karcinomem vaječníků dříve diskutovaným; Anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů ; Fyzikální vyšetření ukazuje na mírnou distenzi břicha s undulaci a hmatnou resistencí v pánvi

Prezentace byla uvedena na satelitním sympóziu Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků, které proběhlo v rámci 17. konference ESGO, 11.-14. září 2011 v Miláně. Ostatní prezentace naleznete zde.

 

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,6 MB)

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny