Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků: Nově diagnostikovaný nádor vaječníků - kasuistika

  • , University of Milan-Bicocca, European Institute of Oncology, Milan, Italy

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny

Prezentace byla uvedena na satelitním sympóziu Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků, které proběhlo v rámci 17. konference ESGO, 11.-14. září 2011 v Miláně. Ostatní prezentace naleznete zde.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,8 MB)

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Ve studii ICON7 prokázal Avastin v kombinaci s chemoterapií a v následné monoterapii ve srovnání se samotnou chemoterapií trvalé zlepšení přežití bez progrese (PFS) s přetrvávajícím trendem k delšímu celkovému přežití (OS) v celé populaci.