Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků: Přivítání a úvodní poznámky

  • , University of Milan-Bicocca, European Institute of Oncology, Milan, Italy

Nedaří se zvýšit účinnost kombinace platina/taxan v primární léčbě, což znamená, že po mnoho lel nedošlo k významnému prodloužení přežití bez rekurence nebo snížení mortality. Cílená léčba může být jednou z možností jak zlepšit výsledky léčby žen s nádorem vaječníků.

Prezentace byla uvedena na satelitním sympóziu Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků, které proběhlo v rámci 17. konference ESGO, 11.-14. září 2011 v Miláně. Ostatní prezentace naleznete zde.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,3 MB)

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny