Avastin a zhoubné nádory kolorekta

Roche

Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Avastin a zhoubné nádory kolorekta

Avastin prodlužuje pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem život při zachování jeho kvality.

Bevacizumab je od roku 2005 indikován k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin.