Avastin a registr České onkologické společnosti

  • , Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin v prvoliniové léčbě nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem je v léčebné praxi ČR zaveden od roku 2005. V tomto roce rovněž zahájil činnost registr ČOS ČLS JEP. Jednou z recentních publikací je i zpráva o registru, zveřejněná v časopise Klinická onkologie.

Němeček R.: Klinický registr AVASTIN. Klin Onkol 2010; 23(1): 50– 51 51.

Avastin v prvoliniové léčbě nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem je v léčebné praxi ČR zaveden od roku 2005. V tomto roce rověž zahájil činnost registr ČOS ČLS JEP. Registr je naplňován lékaři zdravotnických zařízení, kde je Avastin podáván. Jeho výsledky jsou k dispozici na http://avastin.registry.cz. Opakovaně byly výsledky publikovány na českých kongresech a i na několika posterech v zahraničí. Jednou z recentích publikací je i zpráva o registru, zveřejněná v časopise - a posléze na serveru - Klinická onkologie. Autorem je MUDr. R. Němeček. S potešením připojujeme link na tento článek. Výsledky registru si zcela jistě zaslouží řadu dalších publikací

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.